Siden 2005 har fredsmegleren og den tidligere statsråden Terje Rød-Larsen vært president i tankesmien International Peace Institute (IPI), en tankesmie med tette bånd til FN som jobber med fred- og sikkerhetsspørsmål. Gjennom årene har IPI mottatt over 130 millioner kroner fra Utenriksdepartementet.

For Rød-Larsen har en rekke goder fulgt med stillingen, inkludert lønn på flere millioner kroner i året, en leilighet han disponerte i New York i flere år og en spesialforestilling av et teaterstykke der han selv var hovedperson.