Statsministerens kontor (SMK) ble varslet allerede i juni om at Per Sandberg skal ha tatt med seg jobbtelefonen da han var på jobbreise til Kina i mai i år.

Det avkreftet Nærings- og fiskeridepartementet noen dager senere, og viste til at den tidligere fiskeriministeren hadde fått utdelt lånetelefon.

Heller ikke da statsminister Erna Solberg hadde sin første samtale med Sandberg om dette 1. august, fikk hun vite at telefonen var med til høyrisikolandet.

To dager senere leste hun det i mediene.

Dette kommer frem i et svar Erna Solberg har sendt til Stortinget fredag. Her gir hun flere detaljer om hva Statsministerens kontor visste i spørsmålene rundt Sandbergs jobbtelefon og forhold til norsk-iranske Bahareh Letnes – og når de ulike detaljene ble kjent for regjeringenssjefen.

Fikk mobilvarsel i juni

Per Sandberg gikk mandag denne uken av som fiskeriminister, etter at det hadde stormet rundt hans ferietur til Iran i sommer.

I etterkant av Iran-turen er det kommet frem at Sandberg brøt flere sikkerhetsregler. Det ble blant annet kjent at han tok med seg den samme jobbtelefonen til høyrisikolandene Kina i mai og Iran i juli, noe Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fraråder ettersom norske statsråder kan være et etterretningsmål.

I svaret til Stortinget skriver Solberg at Statsministerens kontor allerede 8. juni ble varslet om at Sandberg hadde med seg jobbtelefonen på jobbreise til Kina i mai i år.

Departementet svarte kort tid etterpå at Sandberg hadde fått utlevert lånetelefon på reisene.

– Fordi hensikten med å levere ut lånetelefonen var å unngå at tjenestetelefonen skulle bli brakt med til høyrisikoland, la departementet til grunn at fiskeriministeren ikke hadde tatt med seg tjenestetelefonen til Kina, skriver Solberg og fortsetter:

– Statsministerens kontor la til grunn at informasjonen som var mottatt om at han ikke hadde med seg tjenestetelefon, var riktig. Informasjonen viste seg i ettertid å ikke stemme.

Leste om telefonen i mediene

– Den 1. august hadde jeg den første av en rekke samtaler med Per Sandberg de kommende dagene om disse spørsmålene, skriver Solberg i svaret.

Den samme dagen møtte hun pressen på Norway Cup og uttalte seg om fiskeriministerens Iran-tur for første gang. Hun sa Sandberg brøt reglene og opplyste at telefonen hans skulle leveres inn for sjekk.

Det er lov å gjøre feil
Per Sandberg må levere inn telefonene og annet til gjennomsøking.
01:40
Publisert:

Selv om Solberg snakket med Sandberg 1. august, fikk hun først to dager senere vite at han også tok med jobbtelefonen til Kina. Ikke fra Sandberg selv, eller fra departementet.

– Statsministerens kontor blir gjennom media, etter samtalen 1. august, kjent med at Per Sandberg likevel hadde hatt med seg tjenestetelefon, i tillegg til lånetelefon, på reise til Kina, skriver Solberg i svaret til Stortinget.

3. august stilte DN spørsmål til Per Sandberg om han hadde med seg jobbtelefonen til Kina. Ja, erkjente han – «det var nok feil».

Møte med PST om Letnes i juni

Samtidig som Statsministerens kontor ble varslet om Kina-turen med jobbtelefonen i juni, ble det også gjort kjent med at Per Sandberg skulle ha et forhold til en iransk kvinne. En uke senere var dette blitt nøstet opp, og PST ble kontaktet.

– Den 15. juni fikk Statsministerens kontor avklart at kvinnen det var snakk om, var Bahareh Letnes. Det ble gjennomført et møte med PST samme dag for å gjøre nærmere vurderinger, skriver Solberg.

Per Sandberg gikk kraftig til angrep på mediene på en seanse i Arendal denne uken for dekningen av kjæresten Bahareh Letnes. Letnes avviser at hun har koblinger til det iranske regimet og Sandberg sa at pressen har «nærmest henrettet» henne.
Per Sandberg gikk kraftig til angrep på mediene på en seanse i Arendal denne uken for dekningen av kjæresten Bahareh Letnes. Letnes avviser at hun har koblinger til det iranske regimet og Sandberg sa at pressen har «nærmest henrettet» henne. (Foto: Gunnar Lier)

Tre dager senere hørte hun fra sin daværende fiskeriminister.

– Den 18. juni tok også Per Sandberg kontakt med Statsministerens kontor for å orientere om sitt forhold til Letnes, skriver Solberg.

Hun skriver at Statsministerens kontor i dagene som fulgte fikk tilbakemelding fra PST, men gir ikke detaljer om dette av hensyn til «ulike menneskers personlig forhold, samt hvordan våre sikkerhetstjenester arbeider».

– Men det var ikke opplysninger i tilbakemeldingen fra PST som ga grunnlag for at jeg ikke lenger skulle ha tillit til Per Sandberg som fiskeriminister, skriver hun.

Ikke registrert innlogging

Solberg skriver at Sandbergs telefon nå befinner seg hos PST, og viser til sikkerhetstjenesten for ytterligere kommentarer til undersøkelsene av den.

Hun skriver at Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har opplyst at det ikke er registrert forsøk på innlogging til departementets saksbehandlingssystem den tiden telefonen befant seg i Iran. Departementet opplyser at det heller ikke lagres data fra saksbehandlingssystemet lokalt på telefonen, står det i Solbergs svar.

– Til tross for at tjenestetelefoner ikke skal brukes til materiale gradert etter sikkerhetsloven innebar bruddene en sikkerhetsrisiko vi vil arbeide for å unngå, skriver statsministeren og slår fast at departementets retningslinjer for telefonbruk ble brutt på reisene til Kina og Iran, skriver statsministeren.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Bahareh Letnes: - Per er arbeidsledig. Hva skal jeg med Per da, hvis jeg er spion?
Her er noe av det som ble sagt under Per Sandberg og Bahareh Letnes’ opptreden under Arendalsuka tirsdag.
02:31
Publisert: