Regjeringen ville tidligere i år «få et bedre bilde av hvordan formuesskatten påvirker små og mellomstore bedrifter og deres eiere» og «bidra til en mer empirisk og faglig fundert debatt om formuesskatten», et tema som de siste årene har vært brennbart politisk.

Høyresiden vil fjerne eller redusere formuesskatten, fordi den hevdes å tappe små og mellomstore bedrifter for kapital og redusere jobbskapingen.