En av fire små barnehager mener det ikke er grunnlag for videre drift på grunn av nye krav til bemanningen i barnehagene, viser en ny undersøkelse som er gjennomført av Private Barnehagers Landsforbund (PLB).

I undersøkelsen fra PBL har 768 barnehager svart på spørsmål om konsekvensene av en skjerpet pedagognorm og en antatt ny bemanningsnorm.

– Undersøkelsen viser at det er fullstendig uansvarlig av Stortinget å innføre ny bemanningsnorm uten at konsekvensene er utredet og uten at tilstrekkelig og forutsigbar finansiering er kommet på plass. Per i dag er dette helt uavklart, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL til NTB.

– Vi vil ha en helt ny bestemmelse som sikrer at alle barn får mange nok ansatte rundt seg og oppfølgingen de trenger. Bemanningsnormen har vært varslet i lang tid, repliserer kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Flere voksne og flere pedagoger

Den skjerpede pedagognormen trer i kraft 1. august og innebærer krav om minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. I dag kan en pedagogisk leder ha ansvar for sju til ni barn under tre år, eller 14 til 18 større barn.

– I dag er det store kvalitetsforskjeller mellom barnehagene, og vi får ikke mindre forskjeller uten at vi stiller nasjonale krav, understreker Sanner, som peker på at regjeringen siden 2016 har sikret de private barnehagene de samme økonomiske vilkårene som de kommunale.

– Vi har også bevilget 420 millioner til skjerpet pedagognorm i 2018, sier kommunalministeren.

I tillegg har regjeringen lovet en bemanningsnorm for å øke voksentetthet i norske barnehager. Normen innebærer at det skal være maksimalt tre barn under tre år per voksen og maksimalt seks barn over tre år per voksen. I dag er det ingen nasjonal norm for hvor mange ansatte det skal være i norske barnehager.

Redd for mangfold

Ifølge PLB-undersøkelsen er situasjonen mest krevende for små barnehager som ikke er en del av et konsern:

12 prosent av disse mener det ikke er grunnlag for videre drift, mot 8 prosent av barnehagene som er del av et barnehagekonsern.

Hele 25 prosent av barnehagene med mindre enn fem årsverk mener det ikke vil være grunnlag for videre drift, mens 44 prosent svarer at de er usikre. Bare 7 prosent av barnehagene med mer enn 20 årsverk sier det samme.

Olsen sier han frykter for mangfoldet i barnehagesektoren og mener kravene vil ramme mange små barnehager, som gårdsbarnehager, idrettsbarnehager og natur- og kultur-barnehager.

KrF: – Ikke skyld på norm

Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen ber regjeringen ta de små og ideelle barnehagene mer på alvor.

– Regjeringspartiene har gang på gang stemt ned Aps forslag om en plan for innføring av bemanningsnormen, nå ser vi konsekvensene. Regjeringens politikk forsterker utviklingen der de små og ideelle barnehagene må legge ned, mens kommersielle selskaper står klar til å ta over, sier Henriksen.

KrFs Hans Fr. Grøvan er enig i at det er behov for en omlegging av finansieringssystemet for å sikre en forutsigbar økonomi for små og ideelle barnehager, men er sterkt uenig i at det er bemanningsnormen som er skyld i nedleggelsene.

– Flere voksne og pedagoger i barnehagene er viktig for barna våre, og dette bør vi alle være opptatt av, sier Grøvan.(Vilkår)

Meretes utvalgte: - En god hvit burgunder til under 300 kroner er sjelden vare
En god hvit burgunder til under 300 kroner er sjelden vare. Merete Bø anbefaler Saint Romain fra ferske 2016-årgangen, delikat, mineralsk, perfekt til skreien.
00:56
Publisert: