– Dette vil gjøre fagene mer relevante og motiverende for elevene som tar en yrkesfaglig utdannelse. Mange har lenge gitt uttrykk for at fagene er for teoretiske, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Faguttrykk på engelsk

Norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving er fellesfag for alle elever i videregående skole. Læreplanene er de samme enten eleven har valgt studieforberedende eller yrkesfag. Men nå skal læreplanene for yrkesfagelevene få en yrkesrettet del på mellom 20 og 30 prosent i norsk, engelsk, naturfag og matematikk. Det vil gjøre elevene bedre forberedt til de yrkene de skal inn i, mener Sanner.

– Det betyr at elever som går på for eksempel byggfag, vil tilegne seg engelske faguttrykk og lære å uttrykke seg på en måte som gjør at de kunne få jobb et sted hvor engelsk er arbeidsspråk, sier han.

At omleggingen gjelder en heller liten del av fagene, er han ikke bekymret for.

– Vi mener at det er nok. Dette er en avveining, fellesfagene skal også sikre at elevene skal kunne ombestemme seg. Vi skal ikke lukke noen dører.

Trenger flere fagarbeidere

Endringen av læreplanene skjer i forbindelse med fagfornyelsen for den videregående skolen, som skal tre i kraft i 2020-2021, og er en del av regjeringens satsing på yrkesfag.

Satsingen har allerede gitt resultater, mener Sanner, som viser til at om lag halvparten av dem som i dag starter på videregående, velger yrkesfag.

– En større andel elever søker yrkesfag, flere får læreplass, og flere fullfører og tar fagbrev. Vi er godt i gang med å løfte yrkesfagene, men vi er ikke i mål. Å yrkesrette fellesfagene er en viktig del av dette arbeidet, sier kunnskapsministeren.

De neste tiårene vil bli preget av omstilling for norsk økonomi, og ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) kan det ble behov for opptil 70.000 flere fagarbeidere i 2035.(Vilkår)

Disse souvenirene kjøper turistene mest av
– Det er noe vi må bestille inn hele tiden.
00:54
Publisert: