Finansdepartementet ba Justisdepartementets lovavdeling 23. desember habilitetsvurdere tidligere Ap-statsminister Jens Stoltenberg og visesentralbanksjef Ida Wolden Bache. Begge ble oppfordret av Finansdepartementet til å søke jobben som sentralbanksjef. Oppdraget til lovavdelingen kom etter at blant andre Venstres nestleder Sveinung Rotevatn ba om det.

Nå er konklusjonen klar.

«Det klare utgangspunktet må være at vennskapet mellom Stoltenberg og statsministeren og andre mer generelle forhold som Finansdepartementet har omtalt i henvendelsen hit, ikke vil medføre at Stoltenberg vil være inhabil til å behandle aktuelle saker som sentralbanksjef», står det i vurderingen fra Lovavdelingen.

Lovavdelingen understreker habilitet alltid må vurderes konkret i tilknytning til en enkelt sak. Det utelukkes ikke at det kan dukke opp situasjoner der Stoltenberg vil være inhabil.

«Basert på de mottatte opplysningene har vi imidlertid ikke funnet at det foreligger forhold som mer generelt tilsier at Stoltenberg vil være inhabil til å delta i behandlingen av de sakstyper som er nevnt av Finansdepartementet.»

Knapp info om vennskap

I en ekstra epost fra ekspedisjonssjef Ketil Bøe Moen i Lovavdelingen i Justisdepartementet, problematiserer Moen at departementet har gitt få beskrivelser av vennskapet mellom Støre og Stoltenberg.

Han skriver at det er vanlig for Lovavdelingen å forholde seg til de beskrivelsene som er gitt i henvendelsen til dem, når de skal vurdere habilitet.

«Når det gjelder forholdet mellom Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, er beskrivelsene knappe, både om deres personlige vennskap og om det langvarige fagligpolitiske samarbeidet de har hatt. Selv om noe av dette er forhold som er offentlig kjent, har vi ikke funnet det naturlig å bygge på annet enn det som fremkommer i henvendelsen hit».

Eposten ble sendt to dager etter at Finansdepartementet mottok Lovavdelingens vurderinger.

Finansdepartementet skriver i sin egen vurdering at «Stoltenbergs håndtering av personlige forbindelser til aktive politikere, slik som arbeiderpartileder og statsminister Støre, kan være av betydning.» Departementet skriver at Stoltenberg må utvise god rolleforståelse for å bevare tilliten.

«God rolleforståelse kan bidra til at offentligheten har tillit til Stoltenbergs upartiskhet, mens utstrakt personlig kontakt mellom de to vil kunne virke motsatt vei. Dette er noe som kan forandre seg over tid.»

Nære vennskap

Nato-sjef Jens Stoltenbergs kandidatur til jobben som Øystein Olsens arvtager som sentralbanksjef er kontroversielt, blant annet på grunn av hans nære vennskap med nåværende statsminister og partifelle Jonas Gahr Støre (Ap).

Stoltenberg har også vært regjeringssjef for flere sentrale personer i Støres regjering, deriblant finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), klimaminister Espen Barth Eide (Ap), arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Lovavdelingen og Finansdepartementet ser ifølge den ferske vurderingen likt på det nære vennskapet mellom Støre og Stoltenberg. Ingen av dem mener det er problematisk. Førstnevnte skriver at Stoltenbergs eventuelle beslutninger i visse saker gjennomgående ikke vil medføre «særlig fordel, tap eller ulempe» for statsministeren.

Finansdepartementet meldte i forrige uke at lovavdelingens vurderinger ikke ville bli offentliggjort før den formelle utnevnelsen i statsråd selv om juristenes konklusjon ble oversendt torsdag ettermiddag. Departementet velger likevel nå å publisere den. Til Aftenposten sier kommunikasjonssjef i Finansdepartementet, Therese Riiser, at utnevnelsen ikke går i statsråd denne uken, men vil skje når de er klare.

Inhabil statsminister

Jonas Gahr Støre meldte seg tidlig inhabil i ansettelsen av ny sentralbanksjef fordi han er en nær venn av søker Jens Stoltenberg. Men Rotevatn og andre har imidlertid vært opptatt av habiliteten etter en eventuell ansettelse.

– Dersom inhabilitetsutfordringer er ventet å bli et praktisk problem, så vil det være noe som taler tungt imot en utnevnelse av Stoltenberg, sa han.

Habilitetsproblemer etter en utnevnelse ryddet Støre imidlertid fort av veien.

– Skulle det bli Stoltenberg, er det min vurdering at inhabiliteten ikke blir et problem i praksis, sa Støre på spørsmål fra DN.

Tur med Jens i oktober

Mandag ble det også klart at Støre ikke fortalte hele sannheten da han av NTB i desember ble spurt av NTB om han hadde snakket med Stoltenberg om jobben i Norges Bank.

– Har du diskutert stillingen som sentralbanksjef med Jens?

– Nei, svarte Støre.

– Nei. Så dere har aldri hatt noen samtale om det?

– Nei.

Til DN 14. desember fortalte Støre at han fikk vite om Stoltenbergs navn på søkerlisten gjennom media.

– Jeg så det på nett som alle andre, sa han.

Støre benektet at sentralbanksjefen hadde vært et tema med Stoltenberg.

– Jeg har vært helt utenom det temaet også i vår relasjon, som har vart i mange år. Det er et politisk fellesskap, men også et kameratslig fellesskap, sa han til DN.

Men overfor TV 2 mandag fortalte Støre at Stoltenberg informerte ham 24. oktober om at han kunne være interessert i stillingen som sentralbanksjef:

– Jeg svarte at det er et tema vi i så fall ikke kan snakke om siden jeg som statsminister vil være inhabil. Siden har vi ikke snakket om eller hatt kontakt om temaet.

Støre forklarte tirsdag overfor NTB at årsaken til at han ikke fortalte om samtalen med Stoltenberg er at han ikke definerte det som en samtale.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.