– Stoltenberg er en bra mann for Nato. Foredraget var godt, men ikke helt fritt for ønsketenkning. Så er det er klart at russerne ikke liker tanken på Ukraina som Nato-medlem. Nato 450 kilometer fra Moskva bør ikke skje, sier Willoch.

Det var mye Russland, og en verden som er blitt farligere da Natos generalsekretær Jens Stoltenberg holdt innlegg på Atlanterhavskomiteens årlige konferanse mandag. Deretter besøkte han Kongen, statsminister Erna Solberg og Stortinget under det korte offisielle norgesbesøket.

Stoltenberg balanserte diplomatisk og passe utydelig i kontroversielle spørsmål om USA og Donald Trumps nye atomvåpen-signaler og Tyrkias angrep på kurdiske grupper i Syria.

– Vi er for nedrustning. Men så lenge atomvåpen, finnes må vi ha avskrekking, sa Stoltenberg.

Han ville ikke ta avstand fra USAs eventuelle satsing på flere små og kortrekkende, taktiske atomvåpen. Han ville heller ikke blande seg inn i Nato-medlemmet Tyrkias angrep på Afrin i Syria og på kurdiske grupper som har gjort en innsats i kampen mot Isil.

Russland

– Verden er blitt farligere. Nato bør bli sterkere, sa Stoltenberg i et innlegg for utenriks- og forsvarsminister, ambassadører og akademikere med interesse for forsvarsspørsmål.

Et mer «selvhevdende Russland», større terrortrusler nær Natos grenser og behovet for å omstille Nato og styrke forholdet Europa/USA listet han opp blant forsvarsalliansens større utfordringer.

Under Nato-toppmøtet i juli regner han med at det kommer en beslutning om å opprette en egen kommandostruktur for Nordatlanteren, noe Norge har ivret for. Stoltenberg holder dessuten fast på at Nato-samarbeidet USA/Europa og USAs engasjement på denne siden av Atlanteren snarere er styrket enn svekket de siste årene.

– De bruker mer penger, og har flere mannskaper, sier han.

Bedre, ikke nok

I tillegg til USA/EU-samarbeidet mener Stoltenberg det går bedre med medlemslandenes pengebruk på forsvar. Likevel fikk statsminister Erna Solberg et lite statsbudsjett-spark fra Stoltenberg på deres felles pressekonferanse.

Andelen av norsk brutto nasjonalprodukt (bnp) til forsvar var 1,56 prosent i fjor, og ser ut til å falle til 1,50 i år. Målet er å nå to prosent.

– Vi har økt forsvarsbevilgningene med 14 milliarder kroner. Problemet er at når økonomien vokser som nå, vokser bnp raskere enn forventet, sa Solberg.

– Men de andre 98 prosentene vokser også – så det burde være lettere. Alle de andre landene med grense mot Russland har nådd to prosent av bnp, repliserte Stoltenberg.

Trives

Stoltenberg sier han trives på besøk i Norge og hos gamle kjente i statsministerboligen og på Stortinget.

– Jeg besøker mange Nato-land, men trives best her. Og statsministerboligen har holdt seg bra, sier han.

Han syntes åpenbart det var mindre trivelig å få spørsmål om hvorvidt forhold i Trond Giske-saken var kjent for ham som statsminister, og om hvem som da hadde ansvar.

– Slike saker ble håndtert av partiorganisasjonen. For øvrig kommenterer jeg ikke, sa han.

Men toppskuespiller Angelina Jolie fikk under Norges-besøket mandag Stoltenbergs ros for sin innsats mot seksuell trakassering. I egenskap av FN-utsending besøkte Jolie nylig Stoltenberg i Brussel for å drøfte hva som kan gjøres mot vold og seksuell trakassering mot kvinner i konfliktområder. (Vilkår)

– Sunt med en korreksjon
Terje Erikstad, innholdssjef i DN, kommenterer dagens kursfall.
01:24
Publisert: