Finansdepartementet utnevnte fredag Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef. Da ble også den formelle innstillingen og altså begrunnelsen for å velge Stoltenberg, kjent.

Selv om departementet konstaterer at Stoltenberg ikke har operativ arbeidserfaring fra sentralbankvirksomhet eller kapitalforvaltning, er vurderingen at han har god forståelse for samfunnsøkonomi, herunder penge- og finanspolitikk, og internasjonale utviklingstrekk.

«Han har også god innsikt i rammebetingelsene for Norges Banks oppdrag med å forvalte SPU (Oljefondet), herunder det finansielle formålet for fondet og fondets betydning for norsk økonomi og Norges omdømme internasjonalt», heter det.

Her ligger hele innstillingen fra Finansdepartementet.

«Meget gode lederegenskaper»

Departementet gir Stoltenberg en god attest:

«Stoltenberg har omfattende toppledererfaring fra komplekse organisasjoner, og vurderes å ha meget gode lederegenskaper og svært god formidlingsevne. Han har en samarbeidsorientert og delegerende lederstil som er godt egnet for en kompetanseorganisasjon som Norges Bank», skriver departementet.

Stoltenberg har tidligere arbeidet i SSB, og det vises i innstillingen til at den tidligere finans- og statsministeren har lang erfaring i å jobbe med spesialister, blant dem fagøkonomer, og at han har vært med på å ta avgjørelser med «vidtrekkende økonomiske konsekvenser».

«Stoltenberg har lang erfaring med å håndtere krevende situasjoner, herunder kriser. Han har bred samfunnsinnsikt og forvaltningsforståelse, herunder innsikt i offentlige beslutningsprosesser, som er relevant for stillingen», heter det videre.

Ikke ofte inhabil

Lovavdelingen i justisdepartementet har vurdert habilitetsspørsmålet i lys av den tidligere Ap-statsministeren Stoltenbergs bakgrunn og vennskapet med dagens Ap-statsminister Støre. Finansdepartementet regner ikke med at Stoltenberg «ofte eller systematisk» vil være inhabil.

Statsminister og snart sentralbanksjefvenn Jonas Gahr Støre (Ap) .
Statsminister og snart sentralbanksjefvenn Jonas Gahr Støre (Ap) . (Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB)

«Habilitet må på vanlig måte vurderes konkret i tilknytning til den enkelte sak som er til behandling i Norges Bank, men det er ikke grunn til å forvente praktiske utfordringer knyttet til inhabilitet om Stoltenberg ansettes i stillingen».

Når det gjelder hans tidligere politiske verv og posisjoner, viser departementet til at det må være en høy terskel for å utelukke en person fra en stilling som sentralbanksjef, særlig når vervene og stillingene er «relativt langt tilbake i tid».

«Sett hen til rammebetingelsene som skal sikre sentralbankens uavhengighet og faglige integritet, den tid som har gått siden Stoltenberg fratrådte som statsminister (over åtte år), og den rollebevissthet og rolleforståelse som Stoltenberg har utvist og utviser, mener Finansdepartementet at ansettelse av Stoltenberg som sentralbanksjef ikke vil svekke sentralbankens uavhengighet».

Stoltenberg tiltrer høsten 2022. Frem til det er visesentralbanksjef Ida Wolden Bache beskikket i stillingen. Det fremgår at ettersom Norges Bank ikke omfattes av statsansatteloven, var det ikke krav til en utlysning av denne beskikkelsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.