Aksjonistene fortsatte onsdag sin aksjon mot vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan på Fosen, som Høyesterett for over 500 dager siden slo fast at krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Utbyggingskostnaden er beregnet til omtrent seks milliarder kroner.