«Hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i denne saken?» står det i slutten på et spørsmål sendt fra Arbeiderpartiets skattepolitiske talsperson Ingrid Heggø til finansminister Siv Jensen.

DN skrev i desember om hvordan Sentralskattekontoret for storbedrifter kom frem til at Johan H. Andresens Ferd skulle få nullskatt etter en klage i 2014. Dermed slapp han en skatteregning på over 100 millioner kroner.

Forrige uke sa Finansdepartementet til DN at et brev som ble vektlagt av skattekontoret, ikke gjelder for selskaper som Andresens Ferd.

«Finansdepartementet sier nå at dette brevet som skattekontoret har vist til, ikke gjelder for Johan H. Andresens selskap. Jeg går ut fra at statsråden er enig med meg i at skattereglene må være klare og tydelige, og hvis departementet har bidratt til misforståelser/uklarhet, så blir det ryddet opp i ved å klargjøre reglene», står det i spørsmålet fra Heggø.

Dette må Jensen svare skriftlig på. Hun fikk i desember oppnevnt settestatsråd, altså en stedfortreder, i saker som gjelder Andresen fordi hun leier hytte av ham.

Arbeiderpartiets Ingrid Heggø har stilt spørsmål til Siv Jensen.
Arbeiderpartiets Ingrid Heggø har stilt spørsmål til Siv Jensen. (Foto: Jon Olav Nesvold/NTB Scanpix)

Mener det må følges opp

Også Senterpartiet mener Finansdepartementet må følge opp:

– Jeg mener at når Finansdepartementet har sagt dette, så må det følge opp overfor Sentralskattekontoret og si at her må Sentralskattekontoret gjøre en ny vurdering av saken, sier Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson i Senterpartiet.

Gjelsvik begrunner forslaget om å se på saken på nytt igjen slik:

– Dette er fordi departementet helt klart sier at dokumentet som er vektlagt i begrunnelsen ikke har noe med Ferd å gjøre. Det holder ikke vann, sier han.

Departementet har et overordnet ansvar for at skattelovgivningen blir fulgt, påpeker Gjelsvik.

– Da kan ikke departementet lene seg tilbake å si at det ikke har noe med saken å gjøre. Det er Sentralskattekontoret som har ansvaret i konkrete saker, men når det åpenbart er blitt lagt feil faktum til grunn, som departementet gir uttrykk for, mener jeg departementet må være tydelig overfor Sentralskattekontoret om at man forventer en ny gjennomgang.

Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet ber om en ny gjennomgåelse av saken.
Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet ber om en ny gjennomgåelse av saken. (Foto: Javad Parsa)

Slik svarer Finansdepartementet

Departementets kommentar er denne:

– Finansdepartementet går ikke inn i den konkrete skattleggingen av enkelte skattytere. Dette gjelder også for skattleggingen av Ferd, sier kommunikasjonsrådgiver Helene Megaard.

Uttalelsene Gjelsvik og Heggø tar opp er knyttet til innholdet i departementets brev av 11. juni 2013, og «innebærer ikke nødvendigvis at sentralskattekontorets vedtak i sakene er feil», ifølge Megaard.

– Ettersom departementet ikke går inn i konkrete saker, har vi hverken her eller i noen annen sammenheng sagt noe som indikerer at fastsettingen ved Sentralskattekontoret er uriktig, sier hun.

– Når det gjelder spørsmålet om en ny gjennomgang av saken, gjelder de generelle fristreglene i skatteforvaltningsloven. Fristen for å ta opp saker er fem år fra utløpet av inntektsåret saken gjelder, legger hun til.

Harald Hauge er advokat for Ferd.
Harald Hauge er advokat for Ferd. (Foto: Mikaela Berg)

Andresens advokat, Harald Hauge, har følgende kommentar:

– Sentralskattekontorets begrunnelse er helt tråd med det gjeldende skattesystemet, nemlig at arbeidsinnsats og kapital beskattes forskjellig. Begrunnelsen for vedtaket har DN allerede publisert. Ferds skattesak ble avgjort i 2014 etter fire års behandling, og begrunnelsen for Ferds beskatning har vært kjent for lagmannsretten og Høyesterett før, uten at det har vært reist noen innvendinger.

Sentralskattekontoret for storbedrifter ønsker ikke å kommentere denne saken. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

«Ex on the beach»-deltager Henrik Elvejord Borg forteller hvordan man kommer på skjermen og hva det koster personlig: -Jo sykere, jo bedre
I 20 år har reality-tv vært å se i norsk fjernsyn.
01:42
Publisert: