Statsministeren gleder seg over at sentralbanksjef Ida Wolden Bache torsdag sa at «vi er godt rustet for å få ned inflasjonen uten store kostnader i form av høy arbeidsledighet.»

– Det tror jeg også. Og det skal vi klare. Vi kommer fortsatt til å være ansvarlige. Men ser vi at ledigheten øker, vil vi selvfølgelig være villige til å handle. Å motvirke økt ledighet vil være enklere om vi først får inflasjonen lenger ned, sier Støre.

Arbeidsledigheten er altså historisk lav, selv om den økte noe etter nyttår. Antall registrerte helt ledige tilsvarte 1,9 prosent av arbeidsstyrken i januar. Med sysselsettingsveksten i 2022, er nesten et tiår med nedgang i sysselsettingsandelen visket ut.

– Vi har snakket mye om prisvekst og økonomisk ansvarlighet. Men en viktig grunn til at vi er opptatt av økonomisk ansvarlighet, er at det er det beste vi kan gjøre for å holde folk i jobb og for å få flere i jobb, sier Støre.

Han gleder seg over at trenden er snudd.

Lønn fra eget arbeid

– I en tid hvor det er mange alvorlige hendelser og til tider nedslående nyheter, er det veldig positivt at over 100.000 mennesker har kommet i jobb og at vi har snudd den nedadgående trenden i sysselsettingen. Andelen av befolkningen som er i jobb nådde en topp rett før finanskrisen. Etter det gikk andelen gradvis nedover i ti år, sier Støre.

Det er statistikk, men for statsministeren betyr det også at «over 100.000 flere kvinner og menn kommer hjem etter arbeid med lønn fra eget arbeid.»

– Det må vi glede oss over. Og særlig fordi mange av dem som har kommet inn i arbeid nå, har stått i en situasjon det har vært vanskelig å komme i arbeid fra. Så å tilrettelegge, fylle på med kompetanse, ferdiggjøre kvalifikasjoner og så noen støttetiltak, har medvirket til det. Det har jeg sett på mine reiser i Norge, sier Støre.

Samtidig er inflasjonen rekordhøy, ikke siden 1988 har prisene steget mer enn nå. Prisveksten endte på 5,8 prosent i 2022.

Fæl inflasjon

– Inflasjonen har mange skarpe kanter som er urovekkende. Den øker sosiale forskjeller, og det blir vanskelig å planlegge, og inflasjonen er ikke enkelt å drive tilbake med et enkelt tiltak, særlig når den er drevet av både internasjonale og nasjonale forhold. Og inflasjonen har historisk bidratt til å velte bedrifter og bringe folk inn i ledighet. Det er det avgjørende å motvirke og begrense, sier Støre.

– Hvordan skal dere klare å få ned prisstigningen uten at arbeidsledigheten øker?

– Det må være en kombinasjon av det som er den viktige norske trekanten, mellom pengepolitikken, renten Norges Bank setter, det partene i arbeidslivet får til, og det vi gjør gjennom finanspolitikken. De tre må vi arbeide for skal trekke sammen, og ikke spille mot hverandre, sier Støre.

Han tror den store etterspørselen etter folk i mange næringer vil fungere som en buffer mot økning i arbeidsledigheten. Folk som mister jobben vil ha mange ledige stillinger å søke på.

Støre vil legge vekt på å fortsette og mulig styrke tilrettelegging for at folk kommer i arbeid.

– For vi har nå et presset arbeidsmarked med etterspørsel etter arbeidskraft. Samtidig er det færre fra EØS-området som jobber her. Det åpner en mulighet for at nye titusener nordmenn som står utenfor arbeidsmarkedet i dag, kommer inn i det. Derfor må vi styrke arbeidsmarkedstiltak fra Nav og samarbeidet med partene i arbeidslivet. Her har også norske arbeidsgivere et ansvar. Jeg vil også oppfordre bedrifter som trenger folk om å tørre å satse på folk som har stått utenfor arbeidsmarked en stund, som kanskje har hull i cv-en eller har flyktningbakgrunn.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Arveskatt? – Det tror jeg ikke vi har behov for i Norge
Hva synes gjestene på Norges Banks årstale om muligheten for å innføre arveskatt, og hva er det fineste de har arvet selv?
02:56
Publisert: