Arbeiderpartiet har to ganger ført Norge inn i forhandlinger med EU om medlemskap i unionen, først i 1972 og så i 1994.

Alltid har det vært en sterk neiside, men ledelsen har alltid vært ja. Det har nå endret seg. De påtroppende nestlederne Tonje Brenna og Jan Christian Vestre sier de ville stemt nei hvis det var folkeavstemning i morgen. Det samme ville partisekretær Kjersti Stenseng gjort. Dermed står Jonas Gahr Støre alene med sitt EU-ja i Ap-ledelsen.