– Min klare forventning var at vi skal diskutere politiske løsninger. Seksuell trakassering er et samfunnsproblem som krever politisk handling. Det er ingen grunn til å tro at det er verre i politiske partier enn det er ellers i samfunnet, sier fungerende SV-leder Kirsti Bergstø.

Statsminister Erna Solberg hadde tirsdag invitert de andre partilederne og partisekretærene for å utveksle erfaringer etter uker der varslingssaker har preget alle de store partiene.

– Jeg syns vi har hatt en godt reflektert diskusjon om utfordringene. Jeg tror faktisk at det har vært opplysende mellom partiene om de utfordringene vi har stått overfor, sa Solberg etter møtet.

Hun sier at partiene nå skal utveksle erfaringer om interne retningslinjer, men ikke nødvendigvis at alle partier skal ha like regler.

– Bygge kultur

Solberg påpeker at både Høyre og Ap har satt ned utvalg som skal levere forslag til nye regler. Hun bekrefter imidlertid at det ikke nødvendigvis er mangelen på regler som er problemet, men hvordan de følges:

– Ja, og det handler om hvordan bygger du kultur for å følge det regelverket, sier hun, og føyer til at man må skape en «gjentagende kultur» som nye generasjoner av tillitsvalgte forholder seg til.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener moderpartiene kan lære mye av de unge.

– Ungdomspartiene har hatt en høyere bevissthet rundt disse spørsmålene enn moderpartiene. For Ap har det vært viktig å hente opp de erfaringene, sier han.

Han er ikke så bekymret for rekrutteringen til politikken.

– Det er selvfølgelig grunn til å være urolig for det, for vårt oppdrag er også å motivere unge mennesker til å gå inn i politikken. Men jeg tror politikk er så spennende – jeg tror det å være med og påvirke samfunnet er så viktig at unge mennesker, og også mennesker som har erfaring oppover i livet, kommer til å delta, sier Støre.

– Må forbedre samfunnet

Det synes å være bred enighet om at det er viktig å utveksle erfaringer, ha gode rutiner og ta vare på varslere. Men SVs Bergstø forventer mer handling fra sine politikerkolleger.

– Det er et godt initiativ å møtes på tvers av partiene for å se hvordan man kan håndtere varslene, men det holder ikke. Det er ikke tilstrekkelig at partiene forbedrer seg selv. Partienes oppgave må være å forbedre samfunnet, sier hun og viser til at SV har lagt frem tolv forslag mot seksuell trakassering. Også Rødt har foreslått et sett med tiltak.

Et av forslagene Stortinget behandler, er å gi den nye Diskrimineringsnemnda myndighet til å behandle og ilegge erstatning i saker om seksuell trakassering, slik den har i andre saker om trakassering og diskriminering.

Stortinget har fra før gitt regjeringen beskjed om å utrede et såkalt lavterskeltilbud for håndtering av slike saker.

Solberg sier Høyre vil se på SVs utfordring om å gjøre noe «større politisk». Hun sier seg også enig i at det er behov for et lavterskeltilbud hvor man kan rapportere om seksuell trakassering, men er ikke tydelig på om Diskrimineringsnemnda skal få jobben.

– Både den rødgrønne regjeringen og vi gjorde samme vurderingen om en sånn lavterskelnemnd. Det sa vi nei til på det tidspunktet, for dette er vanskelige saker, både knyttet til kontradiksjon og hvordan man skal ta beslutninger, sier hun.(Vilkår)