Pengene kommer i tillegg til det Solberg-regjeringen foreslo å bruke, skriver VG.

– Vi kommer med en ekstra grønn milliard i statsbudsjettet. Dette skal få fortgang i overgangen til fornybar kraft, muligheten til å ta i bruk nullutslippskjøretøy og få opp kapasiteten til å utvikle hydrogen og havvind, sier Støre til avisen.

Han ser på det grønne skiftet som en av sine hovedoppgaver som statsminister. Men 1 milliard er neppe nok til å gi en merkbar klimaeffekt, innser statsministeren.

– Nei, men det er en skikkelig kickstart. I tillegg tror vi at disse investeringene vil mobilisere mye privat kapital. Vi skal samarbeide nært med næringslivet, være en partner og stille krav, sier Støre.

Vil lokke fram private penger

Helt konkret vil regjeringen øke bevilgningene til Enova med 300 millioner kroner og til fornybar energi med over 400 millioner over bistandsbudsjettet. I tillegg kommer flere andre tiltak. Av Enova-pengene går 100 millioner til hurtigladere.

Regjeringen vil også øke bidraget til EU-prosjektet InvestEU med 70 millioner kroner og håper at norske bedrifter vil nyte godt av mer tilskudd.

– Det er denne milliarden inn, men så vil det realisere veldig mye mer ut, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Mektig provosert

En som ikke er imponert, er Frps Bård Hoksrud.

– Jeg ble skikkelig forbanna da jeg så budsjettlekkasjen, sier han til NTB.

Hoksrud er andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Han er mektig provosert over at Støre kan si at det var vanskelig å finne 50 millioner kroner til psykisk helse, for så å øke klimabudsjettet med over én milliard.

– Det er ikke vanskelig å finne penger hvis det er vilje til det. De nedprioriterer psykisk helse og folk som sliter i hverdagen. 50 millioner er for lommerusk å regne med de behovene som er der ute, sier Hoksrud.

Foreløpige lekkasjer

Mandag legger regjeringen fram tilleggsnummeret til statsbudsjettet for 2022. Dette er lekkasjene som er kommet hittil:

* Husbanken får to milliarder kroner mer til startlån for nye boligkjøpere. Totalt blir lånerammen 21 milliarder kroner.

* 1,2 milliarder kroner settes av som tilskudd til kommunene beregnet ut fra hvor mange skoler de har. Målet er å redde skoler som trues av nedleggelse.

* 1,1 milliarder kroner ekstra settes av til klimatiltak. Blant annet økes bevilgningene til Enova med 300 millioner kroner, hvor 100 millioner er satt av til ladestasjoner for elbil, og fornybar energi med 400 millioner kroner, som går over bistandsbudsjettet.

* Investeringsstøtten i jordbruket økes med 200 millioner kroner.

* Fagforeningsfradraget dobles fra 3850 til 7700 kroner i løpet av to år. Halvparten av økningen foreslås allerede i høst.

* Det såkalte finnmarksfradraget økes med 16 prosent.

* Pressestøtten til lokalaviser økes med 8 millioner kroner.

* Bistandsbudsjettet omprioriteres slik at 500 millioner kroner ekstra går til matsikkerhet og småbønder i sørlige deler av verden.

* Maksprisen i barnehagene reduseres fra 3315 kroner til 3050 kroner per måned. Det vil årlig koste staten 690 millioner kroner.

* Forsvarsdepartementet flytter 40 millioner kroner fra internasjonale operasjoner til Heimevernet.

* 50 millioner kroner ekstra settes av til psykisk helse. Ti millioner går til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene, mens resten går til tverrfaglige og oppsøkende team.

* Mattilsynet får 20 millioner kroner ekstra. Halvparten skal øremerkes dyrevelferd og tilsyn.

* 150 millioner kroner settes av for å gi full momskompensasjon innen kultur og idrett

* Støre-regjeringen reverserer et kutt foreslått av Solberg-regjeringen og bevilger 300 millioner kroner til toppfinansiering av ressurskrevende tjenester for personer med ekstra bistandsbehov.

* Politiet får 200 millioner kroner ekstra når regjeringen legger fram sitt alternative budsjett mandag. Pengene skal øke bemanningen og lokal tilstedeværelse, ifølge VG.

* Forsvaret får 50 millioner kroner ekstra til bedring av boforhold i Forsvaret, ifølge NRK.

* Ferjeprisene skal reduseres med 30 prosent fra nyttår, noe som vil koste 973 millioner kroner, ifølge VG og Aftenbladet.

* Det internasjonale havpanelet, som jobber for bærekraftig havforvaltning i utviklingsland får ytterligere 80 millioner kroner. Panelet ledes av Jonas Gahr Støre. Samlet støtte siden 2018 kommer dermed opp i 321 millioner kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.