Ingen vinner valget ett år før det holdes. Men det er ikke så rart om denne månedens partimåling i DN vil skape god stemning i Arbeiderpartiet.

Bakgrunnstallene forteller noe om hva som skjer blant velgerne. En stor del av endringene kan forklares med i hvor stor grad partiene klarer å mobilisere sine tidligere venner.

I januar hadde Ap en oppslutning på 32,5 prosent på DNs måling.