– Vi blir her, fleipet Støre da han kom kjørende ut av det dypeste mørke i Gruve 7 på Svalbard onsdag kveld.

– Jeg fikk høre at dette stedet er helt avsondret fra resten av verden, la han til.

Det koker inne i regjeringskvartalet i Oslo, med heftige demonstrasjoner og Greta Thunberg som er blitt båret bort av politi.

Men inne i Gruve 7 på Svalbard blåser det en kjølig og rolig vind på hjelmen til Støre. I 2025 blir det enda roligere. Da skal den siste norske kullgruven etter planen stenge helt.

Kullkraft fases ut

Kullkraftverket i Longyearbyen stenger allerede i løpet av høsten. Planen er noen år med dieselfyring, før energiforsyningen skal bli hel-fornybar.

– Det er flere alternativer som må vurderes. Tro det eller ei, men på Svalbard er også sol en viktig ressurs. Og vind. Dette må nå grundig vurderes, men det er helt klart at fremtiden for energiforsyningen på Svalbard skal være fornybar, sier statsministeren til NTB.

– Når du ser hvor mye bråk det har skapt på Fosen, for eksempel. Tror du det er lurt å installere vindmøller på Svalbard hvor naturen er så sårbar?

– Vi må lære av alle erfaringer som ligger bak oss, og det understreker viktigheten av i forberedelsene til slike beslutninger. Men fremtiden er fornybar. Det er ikke noen vei utenom det. Da må vi som demokrati i Norge klare å treffe slike beslutninger slik at vi kan leve med dem.

Ny energiplan

I januar la Longyearbyen lokalstyre frem sin energiplan for fremtiden – på bestilling fra regjeringen. Der konkluderes det med at det økonomisk mest gunstige i fremtiden, er et energisystem i Longyearbyen med en stor andel vindkraft.

Og det pekes på nettopp fjellet over Gruve 7 som en god plassering for vindmøllene.

– Det er sett på muligheten for å bygge ut et anlegg for vindturbiner i størrelsesområdet 15–20 MW oppe på Gruve 7-fjellet. Det positive ved denne lokasjonen er de antatt gode vindressursene (skal bekreftes med reell måling i 2023), gunstig topografi, lite synlighet fra Longyearbyen og Adventdalen, og nærhet til allerede utbygd infrastruktur med vei og høyspentledninger til Gruve 7, heter det i utredningen.

Det påpekes at en slik utbygging vil kreve inngrep i terrenget. Men samtidig er området nesten uten vegetasjon og dyreliv, og allerede preget av lang tids gruvedrift.

– Vindkraft er omstridt teknologi med stort konfliktpotensial. Det vil derfor være viktig med gode og involverende utredninger for å synliggjøre og ivareta allmenne interesser og naturhensyn, heter det videre i utredningen.

Vil fortsette

Hovedtillitsvalgt i gruveklubben i Store Norske, Rune Mjelde, har ingenting imot vindmøller på toppen av Gruve 7-fjellet. Men han vil helst at gruvedriften fortsetter etter 2025.

– Vi kan godt ha vindmøller og solkraft på Svalbard for min del. Det henger ikke sammen med gruven lenger, uansett. De vil jo fyre med noe annet enn kull, sier han.

Han ønsker å opprettholde og utvikle driften de allerede har. Store Norske er blitt enige med det tyske kjemikonsernet Clariant om å fortsettes å levere kull til industriproduksjon frem til 2025.

– Vi har en kunde som er villig til å kjøpe alt det vi produserer, sier han.

Et historisk stykke Norge

Men energiverket på Svalbard avslutter sine kullinnkjøp i år.

Støre er sikker på at vi kommer til å være stolte av den nye energitilførselen til Svalbard en gang i fremtiden.

Han liker seg også i gruven.

– Det er et besøk i et historisk stykke Norge. Her er det bygget gruveganger gjennom mange tiår, og de driver komplisert arbeid. Det er veldig erfarne folk som står på i jobben, og det gjør inntrykk på meg, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.