– Vår advokat har delt all informasjon vi har innhentet med Giskes advokater, og Giske har i møter gitt sine reaksjoner på varslene, men han har ikke kommet med skriftlige innspill ut over det hans advokater har formidlet til vår advokat, sier Støre til NTB.

Partiet har konkludert med at Giske har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering, men Støre vil ikke opplyse om hvor mange tilfeller det gjelder.

Han forteller at han har hatt møter med Giske også etter at den nå avgåtte nestlederen ble sykmeldt 22. desember.

– Vi har gitt ham anledning til å gi sin versjon både muntlig og skriftlig. Vi har ikke mottatt skriftlig kontradiksjon. Skulle han ønske å utdype sakene, er vi villig til å motta det, fortsetter partilederen.

– Viktig å avslutte

Støre mener at Giske har fått god mulighet til å komme med sin versjon.

– Det mener vi, og vi mener det også var viktig av hensyn til varslerne å lukke sakene. Vi har sett det som vårt ansvar å kunne gi en tilbakemelding til hver av varslerne, og det har vi gjort i dag.

Partilederen understreker at det er han som har kommet fram til konklusjonene.

– Sentralstyret har bedt meg trekke konklusjoner fordi det har omhandlet en nestleder. Jeg tar ansvar for disse konklusjonene og har hatt god bistand fra partisekretæren, assisterende partisekretær og partiets advokat.

– Trygg på konklusjonene

På spørsmål om det har vært mye diskusjon mellom de som har jobbet med sakene i partiledelsen om hvorvidt sakene skal benevnes som seksuell trakassering og alvorlighetsgraden av dem, svarer Støre:

– Nei, jeg har vært ganske trygg på konklusjonene. Men det har vært nyttig å ha en diskusjon, for det har vært flere saker som ikke kunne konkluderes på samme måte. I noen saker mener vi det er brudd på vårt regelverk, i andre saker er det ikke det.

Partiet har også fått varsler om andre politikere, men Støre vil ikke svare på spørsmål om antall og hvem det gjelder.

– Metoo fører til at terskelen for å varsle går ned, konstaterer han.

Han bekrefter at det fortsatt kommer nye varsler til partiet.(Vilkår)

Her bygges en jernbanestasjon på ni timer
De kinesiske arbeiderne demonstrerte effektivitet da de bygget denne jernbanestasjonen.
00:42
Publisert: