På dagen før de danner regjering, presenterte kommende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum politikken de er blitt enige om. Fremleggelsen fant sted ved Hurdalsjøen hotell, der de har forhandlet etter valget.

– Dette er en plattform vi er svært god tilfreds med i Ap. Stortingsgruppa sluttet seg varmt til den, og den leverer på våre sentrale saker: Arbeid, velferd og klima, sier Støre.

Nå venter forhandlinger med SV på Stortinget om statsbudsjettet, hvor sentrale saker blir skatt, avgifter og klima.

– Vi mener det er en klar målsetting at folk med vanlige, middels inntekter skal få lavere avgifts- og skattetrykk. Så må vi forholde oss til at vi ikke har rent flertall, så her blir det runder i Stortinget, sier Vedum.

Dette sier SV

SV-leder Audun Lysbakken sier i en pressemelding:

– I denne plattformen er det for mye grått og for lite rødt og grønt, men SV kommer til å bidra med mer kraftfull politikk for rettferdig fordeling og miljø hvis regjeringen kommer til oss for å forhandle.

Lysbakken kommer med kraftig kritikk av plattformen.
Lysbakken kommer med kraftig kritikk av plattformen. (Foto: Terje Pedersen/NTB)

Han kommer med kraftig kritikk mot plattformens innhold når det gjelder klima og ulikhet.

– Velgernes to viktigste saker ved dette valget var forskjells-Norge og miljø. Om regjeringen ikke leverer kraftfull forandring på disse to vil hundretusener av rødgrønne velgere bli skuffet. Denne plattformen er altfor svak både når det gjelder ulikhet i makt og rikdom og klima og natur.

Lysbakken etterlyser også «langt kraftigere skatteøkninger for de rike» og mener «med denne plattformen når ikke Norge klimamålene».

– Hvis vi skal utvikle grønn industri og sikre arbeidsplassene for framtiden kan ikke Norge fortsette oljeavhengigheten. Denne plattformen leverer ingen endring av oljepolitikken, et svært dårlig svar på FNs oppfordring om å stoppe leting etter ny fossil energi. SV etterlyser en kraftigere satsing på grønn industri.

Om veien videre sier han:

– Den nye regjeringen velger selv hva den vil være, sentrumsregjering eller del av et rødgrønt samarbeid. SV vil møte regjeringen konstruktivt hvis den søker samarbeid med oss. Men et samarbeid vil også bety at regjeringen må endre kurs i saker som er viktige for SV. SV er fast bestemt på å bruke vår nøkkelposisjon i Stortinget til å levere kraftfull forandring de neste årene.

Under er noen av de viktigste delene av plattformen.

Skatter og avgifter

 • Det samlede skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter skal holdes uendret.
 • Redusere inntektsskatten for de med inntekter under 750.000 kroner og øke skatten for andre.
 • Øke formuesskatten slik at de med høye formuer betaler mer i skatt samtidig som bunnfradraget økes. Aksjer og næringseiendom skal verdsettes til 80 prosent i tråd med skatteforliket i 2016. Kommunene som velger å nedjustere satsen i formuesskatten, skal ikke kompenseres.
 • Utrede omfanget av tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmodellen og hvilke tiltak som må til for å unngå slike utilsiktede tilpasninger.
 • Holde selskapsskatten uendret på 22 prosent gjennom hele stortingsperioden.
 • Beholde eiendomsskatten som en kommunal skatt.
 • Merverdiavgift på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler.
 • Fagforeningsfradraget skal dobles og pendlerfradraget økes.

Klima og energi

 • CO2-avgiften skal gradvis økes til om lag 2000 kroner frem mot 2030.
 • Det skal utarbeides partnerskap med næringslivet, kompensasjonsordninger eller avgiftsreduksjoner for særskilt berørte grupper og næringer og tas hensyn til næringenes konkurransekraft i forbindelse med økningen.
 • Norske utslipp skal kuttes med 55 prosent mot 2030, sammenlignet med 1990.
 • Det skal fortsatt gis tillatelser til å lete etter olje og gass i nye områder. Den nye regjeringen skal sørge for «et stabilt aktivitetsnivå» i olje- og gassvirksomheten, men «med økt innslag av næringer knyttet til karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, havbruk og mineraler,» heter det.

Bolig

 • Videreføre maksimumssatsen for bolig, fritidseiendom og næringseiendom i eiendomsskatten på dagens nivå.
 • Metoden for verdsetting av dyre eiendommer gjennom SSBs modell skal oppdateres for å reflektere eiendommenes reelle verdi.
 • Øvrige eventuelle endringer i eiendomsskatten må utredes i samarbeid med kommunene.
 • Fryse ordningen med boligsparing for ungdom på 27.5000 kroner i året og 300.000 kroner totalt. I tillegg skal ordningen begrenses til å gjelde førstegangs boligkjøp.
 • Husbanken skal hjelpe flere med å skaffe seg og beholde eget bosted.
 • Trappe opp studentboligbyggingen med mål om 3000 byggede boliger i året.

Oljefondet

 • Skjerpe reglene for når fondet skal trekke seg ut av selskaper, spesielt selskaper som bryter menneskerettigheter og ILO-konvensjoner for arbeidstagerrettigheter.
 • Åpne for at fondet kan investere mer i infrastruktur for fornybar energi og annen klimateknologi innenfor målsetningen om høyest mulig avkastning til moderat risiko.
 • Bruke statens eierskap og fondet for å fremme god skatteetikk.

Må gjennom Stortinget

Ap og Sp skal danne en mindretallsregjering, og har ikke flertall for sakene som legges frem i dag. De vil i første omgang forhandle med SV for å få sakene gjennom Stortinget.

Regjeringen tiltrer på torsdag, og den første oppgaven vil være å få gjennom et statsbudsjett for neste år.

Det gjenstår å se hvor mye av politikken som gjennomføres.

«I denne plattformen legger vi frem våre felles mål for politikken de neste fire årene. I hvor stor grad vi lykkes med å nå målene, vil avhenge av det økonomiske handlingsrommet», står det i plattformen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.