«UDI har imøtekommet klagen og opphevet avslaget til au pairen hos familien Kallmyr. Hun har nå tillatelse til å være au pair i Norge», skriver UDI i en pressemelding tirsdag.

– Nå skal vi sørge for at det er helt sikkert at hun faktisk får komme tilbake og at vi ikke gjør noe feil. Så ønsker vi å få henne tilbake så fort som mulig. Hun har vært en kjempefin au pair og jeg gleder meg over at hun får lov til å fortsette sin drøm om å få være au pair i Norge og lære av norsk kultur. Hun har også lyst til å være au pair i utlandet etter det og sparer opp penger til å starte sin egne lille bedrift når hun kommer tilbake til Filippinene, sier Jøran Kallmyr til VG.

Onsdag 29. mai skrev Aftenposten at justisminister Jøran Kallmyrs filippinske au pair måtte forlate landet 10. mai for brudd på utlendingsloven. Utlendingsdirektoratet (UDI) mente hun hadde jobbet ulovlig for familien siden august i fjor.

Nå har UDI gjort om vedtaket. Men understreker samtidig at det fortsatt er slik at au pairen ikke har fulgt reglene ved bytte av vertsfamilie.

— Misforståelse

– Nå har jeg akkurat fått tak i henne. Hun er veldig, veldig glad og vil gjerne tilbake til familien Kallmyr, sier Ingvild Boe Hornburg, advokaten til au pairen, til DN.

Det er dermed bare et tidsspørsmål før hun er tilbake hos familien til justisministeren. Au pairen ønsker å forbli anonym.

– UDI skriver i vedtaket at det ikke er sannsynlig at hun har jobbet og fungert som au pair i den perioden hun ikke hadde tillatelse. Det var nok bruken av ordet «training» fra hennes side som UDI hadde misforstått – at hun fikk «training» da hun flyttet inn til Kallmyr. Det forklarte jeg nærmere i klagebrevet, sier Boe, som jobber for advokatfirmaet Elden DA.

Hun håper at UDI nå presiserer hva regelverket faktisk sier om au pair-ordningen.

– Avslaget til min klient bygget på at hun hadde fungert som au pair i den perioden hun ventet på tillatelse fra politiet. Senere uttalte Frode Forfang i UDI på bloggen sin at hun heller ikke kunne flytte inn hos en ny vertsfamilie før hun hadde fått en tillatelse. Det mener jeg er en gal lovtolkning, og jeg vet fortsatt ikke hva UDI mener om det, sier Boe.

– En slik uklar situasjon er svært uheldig for au pairer som av ulike grunner velger å bytte vertsfamilie. Det er jo ofte en grunn til at de flytter. Jeg håper det blir klart at en au pair lovlig kan flytte ut fra den gamle familien og inn til en ny umiddelbart når vedkommende ikke trives, sier hun.

UDI tar selvkritikk

Utlendingsdirektoratet (UDI) tar både selvkritikk og peker på nye opplysninger som årsak til at de snudde i au pair-saken.

— Vi er fortsatt bundet av taushetsplikt, så jeg kan ikke gå inn på konkrete detaljer i familien Kallmyrs sak. Men jeg kan si at vi fikk inn nye opplysninger som ga oss et bedre grunnlag og som bedre forklarte saken, sier Karl Erik Sjøholt, avdelingsdirektør i oppholdsavdelingen i UDI til DN.

Det betyr i praksis at ny informasjon fra familien Kallmyr og au pairen har vært til deres fordel.

UDI presiserer at det fortsatt er slik at au pairen ikke har fulgt reglene ved bytte av vertsfamilie, men at UDI nå vurderer dette av mindre alvorlig karakter.

UDI påpeker blant annet at de nye opplysningene i saken gjør «at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at hun i det vesentlige har utført oppgaver som au pair for familien Kallmyr før fullstendig søknad var levert politiet».

— Vi har gått gjennom våre arkiver for å se om det fantes tilsvarende saker. Det gjør det ikke, noe som gjør dette til en svært spesiell sak, sier Sjøholt.

Revurderer regelverket

Sjøholt trekker også frem en serie uheldige tildragelser i saken, blant annet at brevet med avslag kom i retur og derfor ga au pairen kun én dags frist til å forlate landet. Au pair-byrået ga også villedende informasjon til familien Kallmyr og au pairen.

— Flere har åpenbart tolket vår informasjon feil, og det er jo synd. Men det gjør at vi er nødt til å gå gjennom våre rutiner og spørre oss selv: Kan dette misforstås?

Sjøholt sier UDI må forholde seg til lovverket, men oppfordrer til å vurdere dette regelverket og vurdere alternative praktiske løsninger.

— Dette styres av politiet. Men vi skulle jo gjerne sett at ventetidene var kortere, sier Sjøholt.

UDI opplyser at dette er en problemstilling som vil bli fulgt opp i dialog med Politidirektoratet og Justisdepartementet.

Handlet i god tro

«Det opprinnelige avslaget ble gitt på bakgrunn av opplysninger au pairen ga i søknaden, som vi tolket som om oppholdet hadde et annet formål enn kulturutveksling, og at det ble jobbet før søknad var levert hos politiet. I klagesaken har det kommet frem nyanseringer og nye opplysninger», heter det i pressemeldingen.

Kallmyr har tidligere skrevet på Facebook at han og familien handlet i god tro da de lot au pairen bo hos dem før de nødvendige papirene var i orden og viste til Norges største au pair-byråer fortalte dem at det er fast praksis å flytte inn hos en ny familie, men ikke jobbe, i påvente av at søknaden blir godkjent.

– Selvsagt fikk hun lommepenger av oss. Selvsagt fikk hun bruke badet og kjøkkenet vårt i tiden frem til hun fikk time hos politiet, og selvsagt måtte vi vise henne hvordan dette fungerte. Men hun gjorde ingen oppgaver for oss, fordi vi var fullstendig klare over at hun ikke fikk lov til det før hun hadde vært hos politiet, sa Kallmyr i Politisk kvarter, gjengitt av VG.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.