Flere fylkesledere har tatt til orde for at varslingssaken til Julia Sandstø må føre til et ekstraordinært landsmøte i ungdomspartiet.

KrFUs kontrollutvalg konkluderte imidlertid nylig med at kravet var ugyldig, blant annet av saksbehandlingsgrunner og fordi for få fylkeslag støttet kravet.

Landsstyret kan i helt spesielle tilfeller innkalle til ekstraordinært landsmøte, men det er lite trolig at dette blir utfallet av fredagens møte.

Sandstøs sak ble varslet og håndtert av KrFU før dagens ledelse i ungdomspartiet ble valgt inn.

– Selve varslingssaken, som er bakgrunnen for alle mediesakene, ble ferdig håndtert av mine tidligere kolleger. Vedkommende som det ble varslet om, ble fratatt alle sine verv i 2016, sier KrFUs generalsekretær Otto Galtung til NTB.

Han har imidlertid hatt ansvaret for mediehåndteringen av saken.

– Hvordan dette har vært håndtert i mediene, er noe av det landsstyret nå ser på. Det er klart at dette er en vanskelig sak. Det er opp til landsstyret å bestemme hva man eventuelt skal gjøre videre, sier han.(Vilkår)