Justisminister Tor Mikkel Wara har lenge jobbet som rådgiver i flere pr-byråer. Hans hemmelige kundelister fikk mye oppmerksomhet da han tok over jobben som statsråd etter Sylvi Listhaug.

I likhet med Wara ble Listhaug statsråd for første gang etter å ha kommet fra First House. Det var i 2013.

Forskjellen er imidlertid at departementsråden i Landbruks- og matdepartementet, Leif Forsell, fikk se Listhaugs kundeliste da hun ble statsråd. Departementsråden er den øverste lederen av embetsverket i departementene.

Forsell kunne vurdere Listhaugs habilitet fra sak til sak siden han kjente til listens innhold. Justis- og beredskapsdepartementet har ikke hentet inn Waras kundeliste. Dette opplyser departementsrådens sekretariat, etter at DN ba om innsyn i kundelisten.

Sylvi Listhaug var den forrige statsråden som fikk mye oppmerksomhet for sine kundelister.
Sylvi Listhaug var den forrige statsråden som fikk mye oppmerksomhet for sine kundelister. (Foto: Fartein Rudjord)

Viser til statsministeren

«Justis- og beredskapsdepartementet har ikke mottatt eller innhentet kundelister fra Waras tidligere arbeidsgiver First House», skriver sekretariatet.

Departementet henviser til statsminister Erna Solbergs pressekonferanse i starten av mars, der hun opplyste om at hun hadde hatt en samtale med Wara om kundelistene.

«Waras avsluttede arbeidsforhold i First House er ikke til hinder for at han kan være statsråd i Justis- og beredskapsdepartementet. Tor Mikkel Wara har tenkt nøye gjennom sine kundeforhold og da spesielt kundeforhold som har vært aktive det siste året, med tanke på mulige interessekonflikter», står det i innsynssvaret til DN.

Spørsmål om Waras habilitet vil bli vurdert i det enkelte tilfelle.

«Hvis statsråden har grunn til å tro at han er inhabil vil han be departementet om en vurdering av sin habilitet etter habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven», skriver sekretariatet.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes har lenge vært kritisk til hemmelighold i regjeringen.
SVs Torgeir Knag Fylkesnes har lenge vært kritisk til hemmelighold i regjeringen. (Foto: Aleksander Nordahl)

Reagerer

SVs Torgeir Knag Fylkesnes sitter i kontrollkomiteen på Stortinget, og reagerer på departementets håndtering.

– I den forrige saken om kundelister, hadde departementsråden i det minste hatt innsyn. Nå går regjeringen bort fra det. Da går man virkelig i revers når det gjelder åpenhet.

SV mente at den tidligere praksisen var for svak, og at både offentligheten og statsministeren burde ha innsyn, sier Fylkesnes.

– Departementet lukker seg voldsomt. Jeg lurer veldig på hva som er begrunnelsen for at man nå velger en slik praksis.

Justisdepartementets kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjød Lorange, viser til departementets epost om innsyn etter å ha blitt sendt sitatene fra Fylkesnes. Sekretariatet opplyser om at det ikke har sett noe behov for å se på Waras kundeliste.

Dette sier First House

DN har i en melding spurt First House-sjef Per Høiby om det kan være aktuelt å la departementsråden i Justisdepartementet se kundelisten til Wara.

– Vi sendte aldri noen liste til Landbruksdepartementet da Listhaug ble statsråd, men hun selv fikk en liste til hjelp for at hun skulle ha oversikt og kunne vurdere eventuelle habilitetsspørsmål, skriver han.

Wara var partner og har ikke fått en tilsvarende liste, opplyser Høiby.

– I stedet har vi informert om til sammen 18 kunder som Wara jobbet med de siste 12 månedene før han ble statsråd. Disse 18 omfatter alle offentlige virksomheter han hadde oppdrag for, samt kundeforhold som er allmenn kjent og kunder som har gitt aksept til offentliggjøring, skriver han.

Ville gå gjennom

Flere medier spurte Wara om hvordan han ville håndtere eventuelle habilitetsutfordringer på dagen han ble utpekt som ny justisminister.

– Disse tingene skal jeg drøfte med mine folk her i departementet og også redegjøre for kundeforhold. Så er jeg helt sikker på at det kan oppstå utfordringer når det gjelder de andre departementene. Jeg regner med at noen ganger må jeg gå ut av regjeringskonferansen, sa justisministeren.

Allerede på dagen han ble justisminister ble noen av kundene til Wara kjent, da First House la ut en liste fra det første året. Et kinesisk statlig selskap og Politiets Fellesforbund var blant dem på listen. Imidlertid har Wara kunder i First House tilbake til 2010 som ikke er kjent. I tillegg har han jobbet for andre pr-byråer helt siden 90-tallet.

Wara har per i dag ikke lenger noen bindinger til First House.

– Det er ikke min oppgave å offentliggjøre det, sa han da han ble statsråd, og viste til selskapet.(Vilkår)

Boligbygg-saken: Slik gjorde vi det
Knut Gjernes og Kjetil Sæter forteller om metode og prosess av Boligbygg-saken til DN under SKUP-konferansen.
01:24
Publisert: