DN skrev onsdag at Line Miriam Haugan drøyde med å fortelle Karantenenemnda at hun planlegger å arrangere «en tverrfaglig konferanse og arena som knytter ungdom, privat næring, offentlig forvaltning, forskning, samfunn og politikk sammen».

14. august informerte den tidligere statssekretæren om sin nye virksomhet. Ifølge karanteneloven skulle hun ha sagt fra «senest tre uker før overgang til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen eller etablering av næringsvirksomhet».

Tirsdag sendte Karantenemnda brev til Haugan: «På bakgrunn av at du ikke varslet om etablering av næringsvirksomheten i samsvar med kravet i karanteneloven § 5, har du ikke overholdt varslingsplikten. Nemnda ser det som svært kritikkverdig at det ikke er gitt informasjon innen de fristene som er fastsatt i loven».

Haugan ønsker ikke å kommentere saken.

Startet i januar

De to selskapene Haugan opprettet, er Sandberg Consulting og Senja Forum as, som ble startet i henholdsvis desember og januar.

Karantenenemnda har likevel «etter en samlet vurdering» kommet frem til at Haugen ikke skal ilegges reaksjon for dette: «Begrunnelsen for at du ikke ilegges reaksjon er at du ikke er ilagt karantene eller saksforbud. Det er også lagt vekt på at du ikke har oppnådd noen fordel ved å ikke overholde lovens informasjonsplikt.» skriver nemnda.

Forlot regjeringsapparatet i 2018

Haugan var statssekretær i to år for henholdsvis helseminister Bent Høie (H) og eldreminister Åse Michaelsen (Frp), før hun gikk ut av regjeringsapparatet i desember 2018. Sommeren før sendte hun en bekymringsmelding til Statsministerens kontor om eksmannen Per Sandbergs forhold til kjæresten, Bahareh Letnes, ifølge Adressa.

Når statssekretærer går ut av regjeringen, skal nevnden vurdere om vedkommende skal få karantene, for eksempel om oppgavene man har hatt i regjering vil gi fordeler i den nye jobben.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.