I DN onsdag tok statsråd og nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, til orde for at det samlede skatte- og avgiftsnivået for norsk næringsliv reduseres, at bunnfradraget i formuesskatten økes og formuesgrunnlaget for driftsmidler reduseres.

Minister for forskning og høyere utdannelse, Ola Borten Moe fra Senterpartiet
Minister for forskning og høyere utdannelse, Ola Borten Moe fra Senterpartiet (Foto: Aleksander Nordahl)