I forhandlingene om dette årets statsbudsjett fikk SV gjennom skatte- og avgiftsøkninger på 2,1 milliard kroner.

– Vi skal være veldig fornøyd med det, men det var ett budsjett og vi skal ha gjennomslag i hvert budsjett som kommer fremover, både i revidert og de ordinære budsjettene, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Det partiet vil prioritere på inntektssiden i revidert nasjonalbudsjett (RNB) til våren er å skattlegge de rike.