Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har rast mot økende strømpriser og varslet et hardkjør i Stortinget onsdag. Der skal han stille olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) til veggs og be ham stanse kraftkabelen NorthConnect til Skottland.

Men egentlig sitter Vedum på nøkkelen selv, mener Solvik-Olsen.

– Trygve Slagsvold Vedum må slutte å drive spill i Stortinget, og heller bruke makt i kommunene. Det er de som står bak prosjektet NorthConnect og det er de som kan trekke det, sier den tidligere Frp-nestlederen på telefon fra USA. Han sitter fortsatt i Frps sentralstyre.

Lokaleid

Solvik-Olsen viser til at lokale kraftselskap, eid av en rekke kommuner hvor Sp og Ap sitter med makten, står bak søknaden om å bygge kraftkabelen.

– Vedum kan spare sentrale myndigheter for mye saksbehandling dersom han ber sine ordførere trekke søknaden om å bygge kraftledning mellom Norge og Skottland. Han sitter på makten. Spørsmålet er om han faktisk mener det han sier. Foreløpig virker det ikke slik, sier Solvik-Olsen.

Det er kraftselskapene Agder Energi, som er eid av 30 Agder-kommuner, Lyse, eid av kommuner i Rogaland, E-Co, eid av Oslo kommune, samt svenskeide Vattenfall som står bak NorthConnect-prosjektet.

En opptelling Frp har gjort, viser at Sp og Ap styrer i 26 av de 47 kommunene med eierskap i kraftselskapene.

Pratmaker?

Selv om Senterpartiet må få med seg Arbeiderpartiet og flere andre partier lokalt for å få stanset prosjektet, mener Solvik-Olsen at Vedum uansett kunne ha startet arbeidet.

Arbeiderpartiet har så langt vedtatt å vente på erfaringer fra de to kraftkablene som er under bygging, før de bestemmer seg om NorthConnect.

– Ap har tidvis vært mer tvetydige i saken, men det er ingen tvil om at det er sterke krefter også der som ønsker å legge kraftkabelen død, sier Frp-politikeren.

Han forventer nå at Vedum tar initiativ til lokal samling mot kabelen.

– Nå har Vedum sjansen til å vise at han er mer enn en pratmaker. Han kan be sine lokalpolitikere gjøre det Senterpartiet hevder de står for – stoppe kraftledningen til utlandet, sier Solvik-Olsen.

Vedum: – Nasjonalt ansvar

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum rister på hodet når han får høre om oppfordringen fra Frp.

– Dette er 100 prosent et nasjonalt ansvar. Vi kommer til å kjempe mot NorthConnect i Stortinget. Nasjonalt må vi tenke på hva som er bra for Norge. Senterpartiet mener det er bra for Norge at vi har nasjonal kontroll på kraftpolitikken og lav norsk kraftpris, sier Vedum, som mener NorthConnect er en eksportkabel som vil føre til økte strømpriser i Norge.

Han påpeker at det er en miks av flere aktører som står bak prosjektet. Selv om også Senterparti-styrte kommuner eier en andel, er Vedum tydelig på at kraftpolitikken må styres nasjonalt.

– Det er ikke kommunene som har ansvar for den nasjonale kraftpolitikken. Det er Stortinget som har ansvar for den, sier Sp-lederen.

Han har ikke har tenkt å instruere lokalpolitikere om hva de skal gjøre i saken.

– Jeg kommer til å kjøre saken i Stortinget, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.