– Drosjenæringen får med dette forslaget ett regelverk som er enklere og bedre tilpasset dagens behov og ny teknologi, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Det vil ikke bli stilt krav om løyve når sjåføren tar med seg passasjerer som «har et sammenfallende transportbehov som sjåføren, og betalingen for turen ikke er høyere enn kostnadene ved transporten fordelt mellom de som er i bilen», heter det i forslaget.

I dagens yrkestransportlov er også såkalt samkjøring nevnt, men etter gjeldende regler kan man bare samkjøre med kolleger og naboer, og kun om transporten skjer mellom hjem og arbeidssted.

Uten sentral

Den øvre aldersgrensen for å beholde løyve for drosjekjøring foreslås økt fra 70 til 75 år, og løyvehavernes rett og plikt til å være tilknyttet en drosjesentral, blir foreslått opphevet.

– Drosjenæringen vil med dette forslaget stå betre rustet til å utvikle nye og mer kunderettede tjenester og driftsformer, sier samferdselsministeren om forslaget til endringer i yrkestransportloven.

Uber

Forslaget åpner for flere nye metoder for formidling av drosjetjenester. De som har løyve skal selv kunne velge en passende markedskanal, som for eksempel en mobilapplikasjon. Dermed kan veien ligge åpen for Uber og andre lignende løsninger.

– Regjeringen håper det nye regelverket vil gi større variasjon i drosjetilbudet, og legge til rette for reell konkurranse i drosjenæringen, heter det i høringsnotatet. Høringsfristen er satt til 1. mars 2017. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se filmen: «Hacksaw Ridge»
02:25
Publisert: