Forhandlingene har stått i stampe siden 2010, da Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til den nå avdøde kinesiske dissidenten Liu Xiaobo.

Mandag denne uken kunne norske og kinesiske diplomater nok en gang sette seg rundt møtebordet i Beijing og diskutere utformingen av en avtale. Forhandlingene varte fram til onsdag.

«Dette er den niende forhandlingsrunden mellom Norge og Kina om en frihandelsavtale, og den første siden september 2010. Siden det er så lenge siden sist, ble møtene først og fremst brukt til å utveksle informasjon om hvor vi står og til å bli enige om det videre opplegget for forhandlingene», opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

– Viktig for norsk næringsliv

Partene er enige om å møtes innen utgangen av 2017 for neste forhandlingsrunde.

– Det er bra at forhandlingene er gjenopptatt. Rapportene fra den norske forhandlingsdelegasjonen er lovende for den videre prosessen, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Kina er Norges viktigste handelspartner i Asia og i 2016 handlet vi varer for i underkant av 90 milliarder kroner med landet.

–En frihandelsavtale med Kina vil være viktig for norsk næringsliv og vil legge til rette for økt norsk eksport av varer og tjenester til Kina, sier Mæland.

Omdiskutert pris

Kinesiske myndigheter har sett på Liu Xiaobo som kriminell og reagerte skarpt mot Norge da han fikk fredsprisen i 2010. Den norske regjeringen svarte på sin side ved å understreke at Nobelkomiteen er uavhengig og fatter sine beslutninger uten politisk innblanding.

I desember i fjor ble forholdet til Kina normalisert og den diplomatiske kontakten ble gjenopptatt i full bredde.

Liu Xiaobo døde av leverkreft i juli i år etter å ha sittet fengslet siden 2009.

(©NTB)(Vilkår)

«Det er bullshit!» Elisabeth Grieg om dem som tror høy og mørk mann er den beste lederen.
Toppledere i næringslivet samlet seg for å diskutere ubevisst diskriminering og kjønnsstereotyper.
01:27
Publisert: