På KrFs landsmøte til helgen blir barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad valgt som ny partileder. Han vant frem i partiets tøffe interne maktkamp om retningsvalg, og dermed gikk KrF inn i den sittende regjeringen.

– Det er begeistring for at KrF er i regjering og gjennomslagene i plattformen. Og så er det mange som er usikre på hva som skjer. De aller fleste er med videre. Gitt den krevende situasjonen partiet har vært i, vil det ta tid å samle. Det blir min viktigste jobb, å bygge partiet, sier han.

Landsmøtet i Stavanger er det første siden den opprivende striden i fjor, der partiet ble delt mellom dem som ville gå til Arbeiderpartiet sammen med daværende partileder Knut Arild Hareide, og dem som fulgte Ropstad. Retningsvalget har så langt ikke gitt noe løft blant velgerne. I april er KrFs gjennomsnitt på nasjonale meningsmålinger for stortingsvalg på 3,5 prosent, ifølge Poll of polls.

Sier alle verdier ikke er like gode

For å forberede seg til å bli partileder har Ropstad sett seg ut hva som bli viktig for KrF fremover, og han trekker blant annet frem kristne verdier.

– Granavolden-plattformen viser jo en helt annen retning, fordi tro i Jeløy-plattformen var mer et personlig anliggende og ikke noe som skal ha en stor plass i offentligheten.

– Vil det ikke være provoserende for noen at kristne verdier skal få større plass i politikken?

– Det er mulig, men ideen om at alle verdier er like gode, er feil. Å peke ut de verdiene vi bygger landet på, er naturlig. Det blir viktigere i et mer mangfoldig land.

Endringen i politikken handler blant annet om å vise at kristne verdier er noe man har til felles i landet, ifølge Ropstad.

– Vi må være tydelige på ærlighet, tilgivelse, likeverd og likestilling – det å bry seg om og ta ansvar for hverandre – dette er noe vi har felles i Norge, for eksempel i formålsparagrafer i barnehage og skole, at KRLE-faget har en naturlig plass og at det er rom for skolegudstjenester.

Skal løfte frem familiepolitikken

Han vil også løfte frem familiepolitikken, gi familien tillit og fleksibilitet, noe han beskriver som en «tydelig konfliktlinje mot venstresiden». Ropstad mener blant annet at det beste for samfunnet og barna er at flest mulig vokser opp i en familie med begge foreldre til stede.

– Det viktige for barn er at de får et tryggest mulig nettverk rundt seg. Forskning viser at når begge foreldre stiller opp og er til stede i hverdagen, gir det tryggere barn som gjør det bedre senere i livet. Det er en spesiell sammenheng mellom hvordan barn har det før de er seks år gamle og hvordan de gjør det etter 12 års skolegang. Det viser at den delen av oppveksten er veldig sentral i hvordan barn formes og utviklingen de får.

– Er det noe i dagens politikk som ikke støtter opp om en slik familiestruktur?

– Den utviklingen som har vært med at begge foreldre jobber mer, betyr at familien får mindre tid sammen. Det er vanskelig å få nok tid sammen. Det totale tidspresset på familiene er større i dag enn tidligere.

Endret departementet

Da Ropstad fikk sin statsrådspost tidligere i år, ble den endret fra barne- og likestillingsminister til barne- og familieminister.

– Før KrF var i regjering var det ikke noe familieminister og familiedepartement, et symbol på hva jeg mener er den viktigste institusjonen i samfunnet for trygge barn og god oppvekst. Vi må legge til rette for at flest mulig ønsker å leve sammen. Arbeidslinjen er viktig, men i noen faser av livet, når barna er små eller situasjonen krever det, må familielinjen trumfe arbeidslinjen, fordi familien er det tryggeste og viktigste stedet for de aller fleste barn.

– Hvordan henger det sammen at du både vil la familiepolitikk trumfe arbeidslinjen, for eksempel med kontantstøtten?

– Det er en motsetning mellom familielinje og arbeidslinje, men jeg snakker om utvalgte deler av livet der familie bør trumfe arbeid. Den investeringen kan være viktig for familien og ikke minst samfunnet og arbeidslinjen senere. Jeg er ikke redd for å si at tid med familien i noen faser er viktigere enn å arbeide.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.