Arbeiderpartiets talsperson for familie- og kulturpolitikk, Anette Trettebergstuen, er oppgitt over barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland fra Høyre:

– Start med egen innsats, Linda! Det er komisk at du som var motstander av pappakvote nå kjefter på menn fordi de ikke tar ut mer permisjon, og på arbeidsgivere for ikke å gi dem lang perm, sier hun.

Denne uken gikk den nye likestillingsministeren Helleland hardt ut i DN mot både menn og arbeidsgivere, som hun mener utgjør en bremsekloss for likestillingen.

– En del arbeidsgivere må ta seg sammen, rett og slett, uttalte Helleland.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland får kritikk for sitt angrep på norske arbeidsgivere.
Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland får kritikk for sitt angrep på norske arbeidsgivere. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

DN har i flere artikler omtalt forskning som viser at særlig høyt utdannede menn kjenner seg presset til å prioritere penger og karriere fremfor pappaperm og familieliv.

– Det er ikke slik at det er hovedindeksen på Oslo Børs som kommer og besøker deg på gamlehjemmet. Det er faktisk barna dine, sa Helleland.

«Kommer ikke av seg selv»

Linda Hofstad Helleland har ansvaret for regjeringens familiepolitikk og likestillingsarbeid. Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen mener Helleland fraskriver myndighetene ansvar for å bekjempe det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

– I kjent høyrestil gir Helleland beskjed om at likestilling er noe du må skaffe deg selv, og klarer du ikke det, er det din egen skyld. Hun unnlater å se strukturene som gjør at menn i stor grad blir sett på som forsørgere og kvinner som omsorgspersoner, og at valgene hver og en av oss tar, tas innenfor disse strukturene.

Trettebergstuen mener valgfriheten ikke er reell ennå.

– Hun som statsråd er ansvarlig for tiltak for å bryte disse strukturene.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) svarer at likestilling ikke kommer av seg selv.

– Den må vi jobbe for hver eneste dag. Det gjelder også for mennene. De må også kjempe for at holdninger til dagens moderne mann skal endre seg, sier Helleland.

Hun erkjenner at det var feil å tro at mange fedre skulle ta mer pappaperm uten tvang i form av en øremerket del til far – slik regjeringen nå går inn for i utvidet versjon. For fedre til barn født fra og med 1. juli i år innebærer det 15 uker offentlig betalt permisjon.

– Jeg er den første til å innrømme at jeg hadde for store forhåpninger til dagens fedre og arbeidsgivere.

«Ikke vift med pekefingeren»

En konsekvens av menns opplevelse av forsørgerpress kan være at kvinnen i forholdet nedprioriterer sin egen karriere for å ta mer ansvar for familien. En del kvinner blir hjemmeværende eller jobber deltid selv om de har høy utdannelse, viser forskningen på området. Dette kan igjen påvirke antall kvinnelige ledere og kjønnsfordelingen i næringslivet.

Freddy André Øvstegård, SVs likestillingspolitiske talsperson reagerer også på Hellelands kritikk mot menn og arbeidsgivere.

– Det nytter ikke vifte med pekefinger mot andre, når regjeringens egen likestillingsinnsats går i sneglefart, sier Øvstegård.

Han mener et viktig middel i likestillingskampen er å sikre flere trygge arbeidsplasser.

– Skal barne- og likestillingsministeren ha troverdighet i sin bekymring for manglende likestilling på norske arbeidsplasser, så må hun sørge for flere faste stillinger og sikre likelønn, sier Øvestegård.

Han mener rett til heltid, likelønn og en familiepolitikk som legger opp til at menn tar mer ansvar hjemme er derfor en del av kampen mot forskjellene i samfunnet.

– Her trengs politisk mot og vilje til å sette makt bak kravene. Vi ønsker at heltid skal være malen i norsk arbeidsliv.

Linda Hofstad Helleland sier at det ikke er nok med politiske virkemidler.

– For det bidrar likevel ikke til å endre alle arbeidsgiveres holdning til fedres behov for å bruke tid med barna. Derfor tar jeg fem initiativer for et mer likestilt arbeidsliv, sier Helleland og ramser opp: (Vilkår)

  • Starte med likestilling allerede i barnehagen og skolen.
  • Få en slutt på at flere arbeidsgivere oppleves som bremseklosser for likestilling.
  • Flere kvinnelige ledere og rollemodeller i næringslivet.
  • Et oppgjør med seksuell trakassering i arbeidslivet.
  • Oppfordre menn til å ta likestillingskampen.
– Sunt med en korreksjon
Terje Erikstad, innholdssjef i DN, kommenterer dagens kursfall.
01:24
Publisert: