Ni år før 2030 klarer ikke Stortinget å samle seg om en politikk som gjør at Norge når klimamålene vi har forpliktet oss til i Parisavtalen.

Det eneste som får flertall når Stortinget behandler regjeringens klimapolitikk, er fem forslag fra Frp.

– Regjeringen har ikke fått til flertall for noe som helst.