Klimaministeren innrømmer: Leverer mindre CO2-kutt i statsbudsjettet enn Solberg-regjeringen

Kli­ma- og mil­jø­mi­nis­ter Es­pen Barth Eide er­kjen­ner at Ap/Sp-re­gje­rin­gens bud­sjett vil føre til ut­slipp av 1,5 til to mil­li­o­ner tonn mer CO2 enn bud­sjet­tet Solberg-regjeringen la frem.

Publisert: Oppdatert:

Kli­ma- og mil­jø­mi­nis­ter Es­pen Barth Eide (Ap) i Glas­gow på COP26. Her er han og råd­gi­ver Ma­ria Varteressian på vei til et foredrag med den tid­li­ge­re ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten Ba­rack Obama.
Kli­ma- og mil­jø­mi­nis­ter Es­pen Barth Eide (Ap) i Glas­gow på COP26. Her er han og råd­gi­ver Ma­ria Varteressian på vei til et foredrag med den tid­li­ge­re ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten Ba­rack Obama. (Foto: Elin Høy­land)