Først ble Norge kåret til den svært lite prestisjefulle prisen «dagens fossil» under klimatoppmøtet i Glasgow, for å «gjøre mest for å bidra minst».

Deretter stemplet SV-topp Kari Elisabeth Kaski klimapolitikken i Støre-regjeringens statsbudsjett som «uakseptabel» og svakere enn den forrige regjeringen.