Full ikt-strid i regjeringsapparatet

Statsråd Jan Tore Sanner vil effektivisere departementenes ikt-byråkrati. Det har ført til kraftig motstand fra utenriks- og forsvarsdepartementet.

Publisert: Oppdatert:

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil effektivisere byråkratiet i departementene.
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil effektivisere byråkratiet i departementene. (Foto: Øyvind Elvsborg)