Artikkelen er oppdatert: Artikkelen er oppdatert med riktig navn på Høyres stortingsrepresentant. Den opprinnelige artikkelen hadde tittelen «Vil slå sammen Oslo og Bærum». Oslo - Bærum og Stavanger – Sola ble brukt som eksempler på hvor André Skjelstad ønsker sammenslåing. DN har endret tittel og tatt vekk eksemplene fordi Skjelstad presiserer at han ikke har ment å peke på enkeltkommuner han ønsker å sammenslå.

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité satte et foreløpig punktum for en første runde kommunesammenslåinger torsdag. Høyre, Frp og Venstre sørger for flertall for at 428 kommuner blir tatt ned til 354. Gjennomføringen kommer i løpet av få år.

Men i neste omgang vil Venstre og Høyre ikke nøye seg med de mindre kommunene. 

– De større kommunene bør med i neste runde. Det er der det er muligheter for virkelig store gevinster når det gjelder infrastruktur, planlegging og kollektivtrafikk, sier Venstres André Skjelstad. 

Sammen med kollega Frank J. Jenssen i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, tar han til orde for at større kommuner bør sammenslås. 

– Ja, vi kan si det har vært en småkommunereform til nå. Generelt er det viktige grunner til å se på behovene i vekst- og pressområder fremover, sier Høyres Frank J. Jenssen.

På plass 

På tampen sørget stortingspolitikerne for at Askim, Spydeberg, Hobøl, Trøgstad og Eidsberg i Østfold blir slått sammen til en kommune, likeens for at Flora og Vågsøy i Sogn og Fjordane blir en. Disse fusjonene kommer i tillegg til de åtte tvangssammenslåingene regjeringen har foreslått fra før. 

Sammenslåing av Steigen og Bodø, av Evenes og Narvik, og av seks kommuner på Fosen til én, var de øvrige sammenslåingene som ble vurdert helt til det siste, men hvor Stortinget ikke bruker tvang nå.

Høyre- og Venstre-talsmennene venter begge at flere nye kommuner vil se på sammenslåing på ny i de kommende årene – etter å ha sett hvordan naboenes fusjoner virker.

– Det er tross alt 150 kommuner som har gjort positive sammenslåingsvedtak, men som ofte ble stoppet av naboer, sier Jenssen.

– Jeg tar beslutningen til etterretning, sier ordfører Ole Andre Myhrvold i Trøgstad, Sps fremste mann i Østfold-kommunen som nå blir sammenslått. 

Hans kommune sa nei i folkeavstemning, senere vedtok kommunestyret med 11 mot ti stemmer å si ja. Myhrvold venter ikke noe stort opprør, men at det blir tautrekking om hvor kommunale arbeidsplasser skal ligge.

Fylkesoppgaver

I regjeringens reformarbeid inngår også målet om at 19 fylker skal slås sammen til 11 større regioner. Hvilke nye arbeidsoppgaver som skal legges til de regionene er nå også avklart.

Regionene får blant annet ansvar for lokale flyruter, fiskerihavner, drosjeløyver, oppdrettskonsesjoner og annen akvakultur dessuten en utvidet rolle i veiadministrasjon. Innovasjon Norges arbeid og Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (Imdi) oppgaver med integrere flyktninger blir også i større grad skjøvet ut lokalt. Det samme gjelder tildeling av noen statlige forskningsmidler. 

For flere av disse oppgavene er det Ap, Sp, SV, KrF og Venstre som sørger for flertall for flytting til regionene. Regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF går altså imot Solberg-regjeringens ønsker.

– Det lever vi godt med, sier Høyres Jenssen. Høyres førsteprioritet er som kjent å legge ned fylkeskommunene. 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.