Én konsekvens av kommunereformen er at nye, sammenslåtte kommuner får nytt nummer. De firesifrede kommunenumrene brukes til å identifisere kommuner, blant annet i forbindelse med statistikk.

Det er imidlertid gjort noen unntak: De fire største kommunene i landet får beholde sine gamle numre. Det har skapt datasystemutfordringer og ekstrakostnader.

Skatteetatens datasystem for skatteoppkreving, kalt «Sofie», må bygges om for å tilpasses nummer-unntakene. Ekstrakostnaden for endringer er 20 millioner kroner.

«Systemutfordringer»

Det er i Finansdepartementets forslag til revidert 2018-budsjett at ekstrakostnaden fremkommer – litt diskré i kapittel 1618 i proposisjon 85 S om tilleggsbevilgninger. Posten dreier seg om ekstra driftsutgifter under kommune- og regionreformen.

Der gjøres det klart at hovedregelen er «at alle nye kommuner og fylkeskommuner skal få nye kommune- og fylkesnumre. Det er likevel gjort unntak for de fire største kommunene som skal slå seg sammen, slik at disse fremdeles kan benytte sine gamle kommunenumre».

Det er dette som fører til at det må gjøres justeringer i «Sofie». I budsjettet er dette kalt «systemutfordringer».

På DNs spørsmål om hvor initiativet til særbehandling av storkommunene kommer fra, understreker både Finansdepartementet og Skatteetaten at disse ikke har ansvaret. Begge peker på Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). KMD viser i sin tur videre til Statistisk sentralbyrå.

«Gjort en avveining»

«Gjenbruk av kommunenummer, det vil si at et kommunenummer betyr forskjellige ting på forskjellige tidspunkt, er i utgangspunktet ikke ønskelig. Samtidig er det gjort en avveining mot kostnadene for de store kommunene ved å bytte kommunenummer. Statistisk sentralbyrå åpnet derfor for at de fire største kommunene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger) kan gjenbruke kommunenummer ved kommunesammenslåinger. Departementet har vedtatt nye kommune- og fylkesnumre i tråd med dette», skriver Monica Mælands departement i en epost til DN.(Vilkår)

Så mye koster en flyktning i Sverige
Immigrasjonsforsker Joakim Ruist har regnet ut hvor mye innvandringen til Sverige vil koste.
01:39
Publisert: