Partiet håper det ene av forslagene kan bidra til oppløsing av tvangsvedtak når de berørte kommunene selv ønsker det, men tar ikke til orde for en generell regel om reversering, skriver Dagbladet.

Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, stemte Kristelig Folkeparti imot sammenslåinger som ble gjort med tvang. Siden da er Stortingets sammensetning endret, slik at det i realiteten ikke lenger er flertall for kommunetvang.

Individuell behandling

Sp foreslår i stedet at alle tvangssammenslåtte kommuner skal opplyses om at de kan søke om oppløsning. Deretter skal regjeringen legge fram hver enkelt søknad til individuell behandling i Stortinget.

Dermed ligger det an til at KrF må stemme motsatt for at tvangssammenslåingen skal opprettholdes.

– Vi har en grunnleggende åpen tilnærming hvor vi respekterer lokaldemokratiet. Det er helt i samsvar med det jeg oppfatter at KrF signaliserte både før sommeren og i valgkampen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.(Vilkår)

–Finn fram popkornet. Kjetil B, Alstadheim kommenterer KrF høsten
Fredag holdt partileder Knut Arild Hareide tale for sitt landsstyre. Les skissen til DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim i lenken under.
02:26
Publisert: