Det skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding onsdag morgen.

Konkurransedirektør Lars Sørgard varsler gigantbot til Telenor.
Konkurransedirektør Lars Sørgard varsler gigantbot til Telenor. (Foto: Marit Hommedal)

– Denne saken har betydning for alle som bruker mobiltelefon i Norge. Vår foreløpige vurdering er at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling ved å legge hindringer i veien for etableringen av et konkurrerende tredje mobilnett, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Varselet gir uttrykk for en foreløpig vurdering fra Konkurransetilsynet
Berit Svendsen, adm.dir. i Telenor Norge

«Norge er et av svært få land i Europa med bare to landsdekkende mobilnett, tilhørende Telenor og Telia. Etablering av et tredje mobilnett har vært sentralt for å oppnå økt konkurranse i det norske mobilmarkedet», står det i pressemeldingen.

– I Norge er vi storforbrukere av mobiltjenester. Sunn konkurranse er viktig for å sikre norske forbrukere et godt tilbud av disse tjenestene til lavest mulig pris, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

"Dawn raid"

Det var tidlig på morgenen for fire år siden, den 4. desember 2012, at Konkurransetilsynet dukket uanmeldt opp på Telenors hovedkontor på Fornebu. 

- Vi ble bedt om å åpne kontoer til endel personer, inkludert meg selv, sa Berit Svendsen til DN i 2012.

- De har bedt om tilgang på data både på epost og de som er lagret på servere. De har også gått inn i en del skap og hentet ut dokumenter, sa Svendsen.

Representanter fra Konkurransetilsynet og Eftas overvåkingsorgan Esa ble værende på Fornebu i 14 dager.

Men da disse tilslutt forlot Fornebu, var razziaen langt fra over. Store mengder data ble beslaglagt og tatt med tilbake til Esas hovedkontor i Brussel. Først i mars 2013 var razziaen over, uttalte Esa-direktør Gjermund Mathisen til DN tidligere i år.

Konkurransetilsynet bekrefter at det er snakk om store mengder data som ligger til grunn for varselet om gigantbot.

- Det vi har er et stort papir og databeslag, men det vil ikke være riktig å angi mengde. Dette har blitt gjennomgått på en grundig måte, sier fungerende kommunikasjonsdirektør Ronny Turøy.

– Reduserte lønnsomhet

− Varselet gir uttrykk for en foreløpig vurdering fra Konkurransetilsynet, som vi nå skal gå nøye gjennom før vi vurderer hvordan vi skal svare på varselet, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, ifølge en pressemelding.

Ifølge Konkurransetilsynet er det i perioden 2010 til 2014 at Telenor skal ha misbrukt sin stilling i det norske markedet.

Tilsynet trekker blant annet frem da Network Norway fra 2007 bygget ut et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2.

«I utbyggingsperioden var Telenor forpliktet til å gi disse aktørene tilgang til Telenors nett i de områdene der det tredje nettet ikke var ferdig utbygd», skriver tilsynet.

– Det første misbruket gjelder Telenors avtalevilkår for å gi Network Norway tilgang til Telenors nett i den perioden det tredje nettet ble bygget ut. Disse vilkårene reduserte lønnsomheten ved utbyggingen av det tredje nettet, sier konkurransedirektør Lars Sørgard, ifølge pressemeldingen.

Et annet misbruk, ifølge Konkurransetilsynet, går ut på at Telenor inngikk eksklusivavtaler med fire mobiloperatører, og slik begrenset det tredje mobilnettets muligheter til å skaffe seg kunder.

Telenor: – Overrasket

Gebyret på 906 millioner kroner er et varsel, og er ikke endelig. Telenor har fått frist til 1. mars neste år med å gi sine merknader til saken.

Administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge. 
Administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge.  (Foto: Mikaela Berg)

Telenor skriver i en pressemelding at de antar at varslet om bot ikke får negativ betydning for selskapets virksomhet.

 − Telenor er overrasket over varselet ettersom Asker og Bærum tingrett i 2012 tok stilling til samme avtaletype og konkluderte med at dobbeltroamingforbudet var lovlig i henhold til konkurransereglene, sier Berit Svendsen i Telenor Norge.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.