Onsdag kveld orienterer regjeringen om geografisk vaksinefordeling. Det skjer bare noen timer etter at regjeringen innkalte til pressekonferanse om saken.

Helseminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI er til stede på den hasteinnkalte pressekonferansen.

– Regjeringen har gått inn for en omfordeling der kommuner som har hatt vedvarende høy smitte får en større del av veksten tidlig. Sånn at de får vaksinert innbyggerne raskere. Dette vil være til nytte for hele landet, sa Høie under pressekonferansen onsdag kveld.

På bakgrunn av en anbefaling fra FHI og Helsedirektoratet går regjeringen nå inn for geografisk omfordeling av vaksinedoser.

– Den viktigste grunnen til at regjeringen går inn for en omfordeling av vaksiner, er at det øker muligheten for at vi sammen kan åpne opp samfunnet litt raskere. Det vil komme alle til gode, sier Høie.

Det var i forrige uke at åpnet opp for dette, slik at kommuner på Østlandet med høyt smittetrykk kan få flere doser. FHI har anbefalt å gi flere vaksiner til en mengde østlandskommuner som har hatt høyt smittetrykk over tid.

– Vaksineringen vil ikke stoppe opp

Regjeringen går inn for at vaksinasjonsstrategien endres slik at 24 kommuner som har hatt høyt smittetrykk over lang tid får 60 prosent flere doser enn de ellers ville fått frem til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine. En endring for de 24 kommunene vil innebære at 319 kommuner i en syvukersperiode vil få om lag 35 prosent færre doser til å sette første dose enn de ellers ville ha fått.

Flere kommuner vil derfor måtte trappe opp vaksineringen i sommer, da en viktig forutsetning for endringen er at landets øvrige 319 kommuner har kapasitet til å vaksinere for fullt i siste del av juli fra uke 29 til uke 31.

– Vaksineringen vil ikke til å stoppe opp noe sted. Men den kommer til å skje raskere i de prioriterte kommunene, sier Høie.

166 av 226 kan øke vaksinasjonstakten

I en rapport fra Helsedirektoratet kommer det frem at 166 av 226 kommuner har svart at de kan øke vaksinasjonstakten i disse ukene, 56 svarer at de har utfordringer, og 44 har svart at de ikke kan vaksinere ekstra i denne perioden.

– Flere av statsforvalterne sa til meg i dag: «Det blir tøft, men hvis vi må greie det, skal vi greie det.» Jeg er både imponert og takknemlig for at kommunene som får en enda mer krevende jobb i juli viser en så stor solidaritet med de kommunene som har vært hardest rammet av pandemien, sier Høie.

Omfordelingen forventes å kunne starte i uke 23. Oslo, Sarpsborg, Fredrikstad og Lørenskog som allerede er prioritert, får en økning på om lag 40 prosentpoeng.

– Vi gikk inn for dette med en viktig forutsetning, det må ikke føre til at vaksineringen av befolkningen som helhet blir vesentlig forsinket, sa Høie under pressekonferansen.

Høie opplyser at regjeringen har fulgt FHIs oppdaterte råd om at hvilke 24 kommuner som får flere doser og hvilke 23 kommuner som ikke må avgi doser. Trondheim og Kristiansand er blant kommunene som ikke må avgi doser.

– Så er det viktig for meg å si dette. Alle kommunene i landet vil vaksinere i stor skala i tiden som kommer. Denne omfordelingen er en omfordeling av et økende antall vaksiner som kom til Norge i juni og juli. Vaksineringen vil ikke stoppe opp noe sted, men den kommer til å skje raskere i de prioriterte kommunene, sa Høie.

FHI vil i løpet av neste uke komme med mer informasjon om hvor mange doser kommunene kan forvente å få framover. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.