Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet blir gjenåpnet for månedene november og desember, med noen justeringer. Maksimal utbetaling blir lavere enn før, slik at ordningen først og fremst treffer mindre aktører. Men kravet til omsetningsfall vil bli noe mildere, siden de strengeste smitteverntiltakene først kom i desember. Dette forutsetter nødvendig godkjennelse av Esa.

– Vår aller viktigste oppgave er å bidra til å holde folk i arbeid. Vi har hatt løpende og god dialog med partene i arbeidslivet om mulige støtteordninger for næringslivet. Derfor er jeg nå glad for at vi kommer med nasjonale, økonomiske tiltak som skal avhjelpe situasjonen, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

Dette er tiltakene

Kompensasjonsordningene for togselskaper og for kommersielle buss- og båtruter blir videreført ut mars, og regjeringen vil foreslå å utsette gjeninnføringen av flypassasjeravgiften til 1. april 2022.

Kommunesektoren vil også få kompensert netto merutgifter og mindreinntekter til kollektivtransporten ut mars dersom de blir høyere enn det som allerede er foreslått bevilget.

Kommunene vil også få kompensert andre merutgifter og mindreinntekter som følge av smitteverntiltakene.

Regjeringen oppfordrer kommunene til å gjennomføre nødvendige tiltak, blant annet testing, smitteverntiltak og vikarer for å opprettholde et trygt og godt tilbud til innbyggerne. Arbeidsgruppen som kartlegger kommunesektorens utgifter, vil bli forlenget ut første halvår 2022.

Regjeringen vil også foreslå å doble antall dager med omsorgspenger i 2022.

For å bidra til nok arbeidskraft i skoler, barnehager og i helsesektoren vil det i 2022 gis unntak for inntektsgrensene for studenter som jobber i disse sektoren. Regjeringen vil også foreslå tiltak som gjør det mer attraktivt for pensjonerte lærere å være vikarer i skole og barnehage.

Må komme raskt

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, sier organisasjonen er glad for å bli hørt.

– Men det var også på tide. Den nasjonale kompensasjonsordningen må komme raskt på plass for å bøte på den skaden virksomhetene er blitt utsatt for, som er helt utenfor deres kontroll. Det er helt avgjørende at regjeringen nå lytter til Virke for å innrette ordningene slik at de faktisk hjelper, sier Kristensen.

Samtidig etterlyser Virke ytterligere avklaringer.

– Vi forventer at regjeringen retter opp de feilene som vi har pekt på i den kommunale ordningen. Det hjelper ikke å drysse penger på en ordning som ikke er treffsikker. Lønnsstøtte er ikke svart ut, og dette må regjeringen følge opp snarest mulig. Lønnskostnadene er den største utgiften virksomhetene har, og første nyttårsdag må mange ansatte hentes tilbake. Har ikke virksomhetene råd til det, vil mange arbeidsplasser gå tapt, sier Kristensen.

Rammer ryggraden

Interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter, SMB Norge, sier at de nye tiltakene, sammen med skyhøye strømpriser og mulig renteheving, skaper en «perfekt storm» for næringslivet.

– Med denne nye nedstengningen, i kombinasjon med skyhøye strømpriser og en mulig renteøkning senere i uken, så står vi nå foran en «perfekt storm» som vil kunne ramme selve ryggraden i norsk næringsliv ekstremt hardt. Derfor må tiltakene være enda mer omfattende enn sist, sier administrerende direktør i SMB Norge Jørund Rytman.

SMB Norge mener at kravene for omsetningsfall for å få kompensasjon må senkes.

– Det er både fornuftig og helt nødvendig at de nå senker kravene til omsetningsfall for å få tilgang til kompensasjon, sier Rytman.

Lønnsstøtte?

LO-leder Peggy Hessen Følsvik bekrefter overfor NTB at regjeringen og partene i arbeidslivet jobber med en lønnsstøtteordning.

Det er planlagt et møte mellom næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og arbeidslivets parter der en lønnsstøtteordning skal diskuteres.

– Vi har fått bekreftet fra regjeringen at de jobber videre sammen med partene om en lønnsstøtteordning, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Lønnsstøtte er etterspurt også av NHO og Virke for å unngå en mengde permitteringer nå som det innføres nye og strenge tiltak.

Dette kom i forrige uke:

Kommunene vil få tildelt den resterende rammen på 200 millioner kroner til den kommunale kompensasjonsordningen.

Kompensasjonsordningene for kultur, idrett og frivillighet vil bli forlenget ut første halvår neste år.

Staten vil dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6.

Regjeringen vil se på justeringer av kompensasjonsordningene for kultursektoren og idrett/frivillighet for å tilpasse dem dagens situasjon, og vil også vurdere behovet for stimuleringstiltak avhengig av utviklingen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.