Regjeringen vil vaksinere de mellom 18-24 år og 40-44 år samtidig. Etter dem vil aldersgruppen 25-39 år tilbys vaksine. Dette er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.

- Vaksinene er ett av våre viktigste våpen kampen mot koronaviruset, det sa statsminister Erna Solberg under en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

- Regjeringen har gjennom hele pandemien prioritert barn og unge først. Selv om vi har forsøkt å verne dem så langt det har vært mulig, har mange unge likevel blitt hardt rammet av tiltakene. At unge kan ha mer kontakt med andre og leve friere liv er veldig viktig, samtidig vil det å vaksinere unge først bidra til å begrense smittespredningen, sier Solberg.

Solberg fremholdt at den nye strategien vil gi best effekt, samlet sett.

Mandag la Vorland-utvalget frem sin rapport, og mente at regjeringen burde vurdere å flytte personer mellom 18 og 25 år frem i vaksinekøen. Bakgrunnen for det var den skjevfordelte tiltaksbyrden under pandemien, samt at de unge beveger seg mer rundt og har over tid hatt flere smittetilfeller og økt smittespredning.

Dropper AstraZeneca

Regjeringen vil ta AstraZeneca-vaksinen permanent ut av vaksinasjonsprogrammet. Janssen-vaksinen vil fortsatt stå på pause, sier Solberg.

Regjeringen vil på sikt la det bli en mulighet for folk å frivillig la seg vaksineres med Jansen-vaksinen. Men det er enkelte spørsmål må avklares først. Slik som hvem som skal sette den. Den vil være omfattet av ordningen for pasientskadeerstatning om man får alvorlige bivirkninger, opplyser Solberg under pressekonferansen.

Mandag la Vorland-utvalget fram sine anbefalinger om vektorvaksinene fra AstraZeneca og Janssen. De anbefalte å ta vaksinene ut av vaksinasjonsprogrammet. Samtidig åpnet de for at vaksinene kan tas i bruk av frivillige, men utvalget var litt uenige om hvilke kriterier som bør gjelde.

Folkehelseinstituttet kom også med en anbefaling om å droppe Janssen-vaksinen fra vaksinasjonsprogrammet. I motsetning til Vorland-utvalget anbefalte ikke FHI at den enkelte selv skal kunne velge vaksinen.

Janssen-vaksinen til Johnson & Johnson fikk grønt lys i EU og Norge 11. mars, men har ikke blitt tatt i bruk i Norge.

Vil prioritere 24 østlandskommuner

Regjeringen vil også endre den geografiske fordelingen noe, sier statsministeren. Det skal bidra til at man skal kunne lette på tiltakene.

Regjeringen går inn for 60 prosent flere vaksiner til kommuner med vedvarende høyt smittetrykk. Det vil redusere presset på de øvrige kommunene i juli.

Skal vi endre fordelingen, må vi først være sikre på at dette ikke fører til en forsinkelse av når hele befolkningen er vaksinert, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen har også bedt FHI og Helsedirektoratet gjøre en rask vurdering av om listen over de kommunene som skal få flere eller færre doser bør oppdateres i lys av utviklingen siden listen ble laget, og pågående utbrudd.

Drøyt 300 kommuner må avgi doser til kommuner som har levd under strenge tiltak over lang tid. De som må avgi doser må ha kapasitet til å ta igjen dette når de får større leveranser i slutten av juli.

Regjeringen vil ikke omfordele vaksiner slik at lærere som gruppe skal prioriteres. Men lærere og barnehageansatte i Oslo-området vil likevel få første dose av vaksinen tidligere, som følge av at området vil få en større andel snart.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.