Forslaget om forlenget permitteringsordning ble lagt frem i revidert nasjonalbudsjett. Samtidig får arbeidsgiverne forlenget fritaket for lønnsplikt. Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO er positiv til utvidelsen.

– Vi har lenge etterlyst en utvidelse av permitteringsordningen. Vi mener det ville vært lurt å gå for 52 uker helt fra starten av, i stedet for å ta det stykkevis. Bedriftene trenger den tryggheten. Det var absolutt riktig å utvide nå. Tiltakene mot smitten er ikke over. Bedriftene trenger å få avlastet lønnskostnadene sine.

– Burde det kommet tidligere?

– Det er greit at det kommer nå. Vi har mast en stund. Vi skjønner at regjeringen jobber med disse tingene for å få oversikt over komplisert konsekvenser og ringvirkninger. Vi hadde nok helst sett at det kom på plass tidligere, siden det ville redusert usikkerheten. Men det er heller ikke sånn at permitteringstiden hadde utløpt ennå. Den gjaldt ut juni fra før.

Kunne blitt katastrofalt

Om regjeringen ikke hadde foreslått å forlenge lønnsfritaket til bedriftene, kunne det resultert i at bedrifter måtte gå til oppsigelser på grunn av koronatiltakene.

– Det ville vært katastrofalt om man skulle lagt ned arbeidsplassene fordi vi har midlertidig tiltak, sier Bjørnstad.

I forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett tirsdag, opplyste arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen at 430.000 personer har søkt dagpenger siden 12. mars og at nesten 90 prosent av søknadene skyldes permitteringer. Flere av dagpengemottagerne nærmer seg maksgrensen for hvor lenge de kan motta dagpenger. Derfor vil regjeringen forlenge dette ut oktober. Dagpengeperioden var allerede forlenget ut juni.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen vil ikke skyve dagpengemottagere ut i arbeidsmarkedet i en tid der det er unormalt høy arbeidsledighet og tøff konkurranse om jobbene.
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen vil ikke skyve dagpengemottagere ut i arbeidsmarkedet i en tid der det er unormalt høy arbeidsledighet og tøff konkurranse om jobbene. (Foto: Mikaela Berg)

– Usikkerheten i arbeidsmarkedet er stor, og de som allerede er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, risikerer å møte unormalt høy ledighet og tøff konkurranse om jobbene. Nå utvider vi dagpengeperioden ut oktober, slik at de som har brukt opp sine dagpengerettigheter likevel skal kunne motta ytelsen i denne vanskelige perioden, sier Røe Isaksen i en pressemelding.

Samtidig forlenger regjeringen perioden arbeidsgivere med permitterte ansatte har fritak fra lønnsplikt. Normalt er fritaksperioden 26 uker i løpet av en 18-måneders periode.

– Forlengelsen av fritaksperioden innebærer at regningen for permitteringsperioden til og med oktober plukkes opp av staten, og ikke av bedriftene. Dette gjelder selv om den opprinnelige maksperioden på 26 uker er brukt opp, sier statsråden.

Vil ha kickstart

LO har tatt til orde for at regjeringen også skal se på muligheten for å gi bedriftene incentiver for hente de ansatte tilbake fra permittering.

– Vi har foreslått en kickstart for bedriftene, ved å bruke kompensasjonsordningen. Forslaget er noe ekspertene i Finansdepartementet og Skatteetaten er nødt til å se på. Vi har ikke oversikt over alle detaljer. En slik ordning vil være et viktig kortsiktig tiltak i den fasen vi er i nå, sier Bjørnstad og utdyper:

– Når vi foreslår å bruke kompensasjonsordningen til å inkludere lønnskostnader er det for de bedriftene som kan bruke det som alternativ til permittering. Men de trenger trygghet til og incentiver for å ta folk tilbake i jobb. Så dette vil være et supplement til permitteringsordningen og andre ordninger.

– Har dere anslag for hvor mange som kan komme tilbake til jobb med en lønnskompensasjon?

– Det er helt umulig å gi anslag for det. Vi sitter ikke med sånn type informasjon. Men vi tror det vil være virkningsfullt, sier Bjørnstad(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.