Fellesforbundet, som er det største LO-forbundet i privat sektor, støtter helhjertet opp om forslaget fra NHO og oljenæringen selv om å endre skatteregimet for oljebransjen.

Nå krever de at regjeringen kommer raskt på banen og kvitterer ut dette senest i revidert nasjonalbudsjett, og Fellesforbundets leder Jørn Eggum ber Arbeiderpartiet støtte forslaget.