Enigheten mellom opposisjonen og regjeringen ble lagt frem på en pressekonferanse med de finanspolitiske talspersonene på Stortinget mandag morgen, klokken 9.15

DNTV direkte: Enigheten mellom opposisjonen og regjeringen ble lagt frem på Stortinget klokken 9.15
Enigheten mellom opposisjonen og regjeringen ble lagt frem på en pressekonferanse med de finanspolitiske talspersonene på Stortinget klokken 9.15 mandag.
32:26
Publisert:

Enigheten går ut på at:

  • Regjeringen skal sikre full lønn inntil knapt 600 000 kroner (6G) i minimum 20 dager fra permittering. Staten tar regningen fra dag tre til dag 20. Endringen trer i kraft umiddelbart, og utbetaling skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning. (1G – grunnbeløpet i folketrygden – utgjør 99.858 kroner i året, eller 8322 kroner per måned)
  • Etter dag 20 i permitteringstiden, skal regjeringen innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G, og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G. Endringene skjer umiddelbart.
  • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G.
  • Staten tar en større del av utbetaling for sykepenger: Arbeidsgiverperioden for betaling reduseres til tre dager.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag fire.
  • Selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter opp til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet.
  • Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til tre dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag tre.

Etter lange forhandlinger natt til mandag, landet de parlamentariske lederne på Stortinget i morgentimene en endelig avtale om krisepakken fra regjeringen.

Sjelden eller aldri så store summer flyttes

På spørsmål fra pressen om prisen for de nye tiltakene som Stortinget krever av regjeringen, ville ikke Mudassar Kapur (H), leder av finanskomiteen, oppgi et konkret tall.

– Jeg kunne gitt dere en oversikt på enkelttiltak, men vi skal heller kommer tilbake til dere med tallene. Mange av forslagene er blitt til mens situasjonen har utviklet seg fra time til time. Vi har ikke sittet med et platinumkort på bordet, men finner løsninger. Men det er ingen tvil – dette koster penger, men vi er villige til å bruke de pengene som trengs, sier Kapur.

– Det er veldig dyrt, sier Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum, som understreket at det er «sjelden eller aldri» at så store summer flyttes i Stortinget.

– Alternativet er enda dyrere, la han til.

Det er snakk om tosifrede milliardbeløp, ifølge Vedum.

Tautrekking til 03-tiden

Som DN skrev søndag kveld var opposisjonspartiene, med Ap og Frp i spissen, enige om å gå lenge enn det regjeringen har foreslått i sin krisepakke, men tautrekkingen foregikk med regjeringspartiene helt frem til 02-03-tiden i natt til mandag.

Regjeringspartiene var enige med opposisjonen om at mer må gjøres for de permitterte og de selvstendig næringsdrivende, men ville ikke i går kveld forplikte seg til hva de støttet av de konkrete forslag fra opposisjonen.

Opposisjonen ønsker mer forpliktende vedtak enn regjeringen som vil ha mer generelle anmodningsvedtak.

Etter det DN forstår er regjeringspartiene skeptiske til utvidelse av dagpengeordningen fordi de bekymret for at kapasiteten til et allerede presset Nav til å saksbehandle og utbetale ytelsene.

Fortsetter forhandlinger

Regjeringen la forrige uke frem tre konkrete hurtigvirkende tiltak for å redde norske bedrifter og arbeidsplasser under koronakrisen: Endringer i permitteringsregelverket, utsatt betaling av formuesskatt og at eldrifter kan tilbakeføre underskudd mot overskudd fra tidligere år.

Fredag skrudde regjeringen ytterligere til og la frem forslag som vil koste staten 6,5 milliarder kroner. De nye tiltakene var blant annet oppheving av passasjeravgiften, utsatt frist for forskuddsskatten og reglene for karensdager endret.

Les også:Her er regjeringens krisepakke: Opphever flypassasjeravgiften, utsetter innbetaling av skatt og endrer permitteringsreglene

Opposisjonen var raskt på banen og erklærte at pakken ikke har støtte i Stortinget.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.