Fredag formiddag sendte Finansdepartementet en rekke tall til Stortinget om prisen på tiltakene som har kommet for å håndtere koronaviruset:

  • De økonomiske tiltakene så langt summerer seg til over 65 mrd. kroner.
  • I tillegg svekkes statsbudsjettet med 45 mrd. kroner på grunn av reduserte skatteinntekter som følge av lavere aktivitet i økonomien og høyere utgifter som følge av en kraftig økning i forventet antall registrerte ledige og sykepengemottagere.
  • Den oljekorrigerte budsjettbalansen svekkes altså med over 110 mrd. kroner.

– Samlet sett koster de økonomiske tiltakene mot koronakrisen 280 milliarder, hvis du inkluderer utsatt skatt og avgift og lånegarantiene, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til DN.

Han legger frem tallene for Stortinget i forbindelse med proposisjonen for de nye låne- og garantiordningene som ble varslet i helgen.

Basert på to måneder

Finansdepartementet understreker så sterkt det kan at kostnadsanslagene er usikre, og er basert på at de strengeste smitteverntiltakene opprettholdes i to måneder. Forrige torsdag ble de mest inngripende tiltakene i fredstid innført for å håndtere spredningen av viruset. Per i dag er det planlagt at de skal vare frem til torsdag 26. mars.

At anslagene er basert på to måneders stenging en ren teknisk forutsetning, ikke en helsefaglig vurdering.

Finansdepartementets byråkrater vet like lite som andre hvor lenge nedstengningen av Norge vil vare. Lengden på varighet vil slå kraftig ut i kostnadsanslagene.

– Men hvis regjeringen mente to måneder var usannsynlig lenge, ville dere vel ha laget et anslag på for eksempel én måned?

– Økonomene i embetsverket har lagt et tall til grunn. Det må de gjøre for i det hele tatt å klare å lage prognoser. Det er rent teknisk og overhodet ikke basert på noen helsefaglige vurderinger. Vi rakk ikke gjøre en sannsynlighetsvurdering av dette nå, og det understreker hvor usikre prognosene våre er. Men det kommer en ny proposisjon neste fredag hvor vi vil se på om vi kan belyse dette noe mer, sier Sanner.

  • Basert på at smitteverntiltakene varer i to måneder vil aktiviteten i privat sektor i fastlandsøkonomien bli trukket ned med 15–20 prosent de neste to månedene, for deretter å ta seg opp igjen. På årsbasis innebærer dette isolert sett at aktiviteten trekkes ned med om lag fire prosent.
  • Fastlands-bnp anslås nå å falle med en prosent i 2020. Anslaget er med det 3,5 prosentenheter lavere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2020. Veksten i fastlandsøkonomien hadde allerede dempet seg før utbruddet av viruset. De isolerte effektene av smitteverntiltakene kan anslås til 2¾–3 prosentenheter.

Strengt nødvendig

Trusselen mot live og helse legitimerer de enorme kostnadene, mener finansministeren.

– Ja, jeg mener tiltakene er strengt nødvendige. Konsekvensene vi ser i Norge er ikke bare et resultatet av strenge tiltak i Norge, men et resultat av at krisen er global. Virkningene vi ser på økonomien er også en konsekvens av en global smittesituasjon, sier Sanner.

– Selv om smitten ikke lar seg forsinke med dagens tiltak, må dere på et tidspunkt vurdere om de økonomiske kostnadene likevel er for høye til å fortsette nedstengningen av Norge?

– Helsemyndighetene må uttale seg om de rent helsefaglige vurderingene. Jobb nummer en er i ivareta liv og helse med nødvendige tiltak. Så bidrar vi med likviditet slik at solide bedrifter kan overleve.

Flere tiltak

Sanner varsler flere tiltak neste fredag.

– Da vil det komme tiltak fra Næringsdepartementet og Innovasjon Norge som er innrettet mot oppstartsbedrifter og gründere som i dag ikke omfattes av lånegarantiordningen for små- og mellomstore bedrifter.

Løkka-frisør stenger: – Stortinget holdt pressekonferanse, og da var det bare å kansellere listene utover
Frisørsalongen Central Park på Grünerløkka frykter at pålagt stenging får konsekvenser for småbedrifter. – Vi ligger ganske tynt an i utgangspunktet, sier Morten Åberg.
02:54
Publisert:

I tillegg vil mange av anmodningsvedtakene fra Stortinget bli konkretisert slik at det kan fattes budsjettvedtak.

Prisen på 65 milliarder for de økonomiske tiltakene kan bli enda dyrere, ettersom flere av anmodningsvedtakene som Stortinget vedtok 19. mars, foreløpig ikke er kostnadsberegnet. Det gjelder kompensasjon til offentlige kulturinstitusjoner og til studenter som opplever inntektsbortfall, samt rett til å overføre omsorgspenger mellom foresatte, ytterligere tiltak overfor luftfarten og reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode.

Samlet sett innebærer alle de økonomiske tiltakene som nå er iverksatt, som er endringer i offentlige budsjetter og regelverk og utsettelse av skatteinnbetalinger, at likviditeten i bedrifter og husholdninger bedres med 230 mrd. kroner forholdsvis raskt, ifølge Finansdepartementet.

Antall permitterte øker nå dramatisk. Siden torsdag 12. mars er det kommet inn totalt 154.200 søknader om dagpenger, og 142.800 av disse gjelder dagpenger ved permittering. Finansdepartementet anslår nå at antallet permitterte kan komme opp i 220.000 personer den nærmeste tiden, før det igjen vil avta.

Høy arbeidsledighet i 2020

For året sett under ett anslås antallet permitterte til om lag 60.000 personer. Den registrerte ledigheten stiger nå kraftig, først og fremst som følge av flere permitteringer. For året under ett anslås den registrerte ledigheten til 4,5 prosent av arbeidsstyrken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.