Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har kommet til enighet om en lønnsstøtteordning som gjør at flere ansatte kan forbli i jobb, istedenfor å bli permittert, det skriver Arbeiderpartiets stortingsgruppe i en pressemelding mandag.

– Det er viktig for Arbeiderpartiet at vi har lyttet til partene i arbeidslivet, og kommet frem til en ordning som gjør at mange ansatte kan være i jobb, istedenfor å bli permittert. Vi ser at bedrifter allerede har begynt å trekke permitteringsvarsler – det gleder oss, Eigil Knutsen, finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Dette er partiene enige om:

  • Siste frist for å hente permitterte arbeidstagere tilbake i jobb skyves fra 21. desember 2021 til 23. desember 2021.
  • Regjeringen bes revidere og justere midlertidig lønnsstøtteordning i januar for stønadsperiodene januar og februar i dialog med partene og komme tilbake til Stortinget med oppdatert ordning. Dette vil blant annet inkludere en vurdering av maksimumsbeløpet.
  • Minimumsbeløpet per ansatt ved omsetningsfall på 20 prosent økes fra 3000 kroner til 4000 kroner
  • Maksbeløpet for lønnsstøtte økes til 40 000 kroner i måneden per ansatt, begrenset til maks 80 prosent av den ansattes bruttolønn
  • 500 millioner av regjeringens varslede 1000 millioner til kommunal kompensasjonsordning bevilges i nysalderingen for 2021.

Øker maksbeløpet

I pressemeldingen kommer det altså frem at de tre partiene vil øke støtten per ansatt per måned fra 30.000 til 40.000. Ordningen vil gjelde med tilbakevirkende kraft fra 1. desember. I tillegg heves minimumsbeløpet per ansatt ved omsetningsfall på 20 prosent fra 3000 kroner til 4000 kr.

– Vi slår også med dette fast at bedriftene må velge enten lønnsstøtteordningen eller permittering, for at de ikke skal kunne permittere noen ansatte og beholde andre i arbeid, sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson fra SV.

I tillegg utsettes fristen for å hente tilbake permitterte ansatte fra 21. til 23. desember. Hensikten er å få flere selskaper til å gå over til lønnsstøtteordningen i stedet for å permittere ansatte.

Kritisert

Fredag kveld la regjeringen frem forslag til en ny lønnsstøtteordning. I etterkant har løsningen som ble presentert vært kraftig kritisert.

En del av kritikken handlet om at maksbeløpet per ansatt var satt for lavt. Fredag sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum til nyhetsbyrået NTB at maksbeløpet var satt av hensyn til EØS-regelverket.

Men ifølge et midlertidig EØS-regelverk fra 18. november kan det gis inntil 80 prosent i lønnsstøtte, uavhengig av lønnens størrelse.

– Hvor stor lønn den enkelte har, er irrelevant, sa Esas kommunikasjonssjef Jarle Hetland til NTB etter Vedums uttalelse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.