Regjeringen har levert nå tre krisepakker til norsk næringsliv for å bøte på de dramatiske utslagene koronakrisen har for norsk økonomi, bedrifter og arbeidsplasser.

Men hittil har industrien fått lite drahjelp. I tirsdagens krisepakke ber Stortinget om at regjeringen fremskynder investeringsbeslutningen for karbonfangst og -lagring. Vel og bra, men ikke nok, sier nå NHO og LO.

– Det vil være avgjørende for utviklingen av arbeidsledigheten i Norge hvordan olje- og gassnæringen og leverandørindustrien klarer seg gjennom koronakrisen, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til DN.

Endre avskrivningsreglene

Skal norsk leverandørindustri overleve, må hjulene holdes i gang hos de store industriaktørene som kjøper tjenestene av de mindre leverandørene. Med en oljepris som var dalende allerede før krisen, er appetitten på investeringer i oljebransjen nærmest fraværende når koronakrisen kommer på toppen.

Ifølge Almlid var det planlagt mellom 170 til 190 milliarder kroner i investeringer innen olje- og gass i år – men allerede nå har investeringene har falt med 30 milliarder kroner. Nedgangen vil ramme leverandørindustrien, som igjen vil føre til tapte arbeidsplasser, ikke bare i olje, men i industribedriftene, teknologiselskapene og de maritime næringene langs hele kysten, frykter NHO-sjefen.

Sammen med interesseorganisasjonen Norsk olje- og gass ber NHO regjeringen se på skatteordningene for oljenæringen. Også arbeidstakersiden, LO, støtter forslaget.

Helt konkret ber de om at avskrivningsreglene endres midlertidig for å få opp appetitten på investeringer.

– Vi mener dette er forslag som regjeringen må ta inn i neste tiltakspakke, sier Almlid til DN.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener forslaget raskt må vurderes.
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener forslaget raskt må vurderes. (Foto: Gunnar Lier)

– Jeg mener dette er et av de forslagene som finansdepartementet raskt bør vurdere. Det viktige nå er å sikre at vi kan opprettholde aktiviteten i denne viktige næringen. Vi trenger tiltak som sikrer verdiskapning og sysselsetting i norsk leverandørindustri, skriver LO-leder Hans Christian Gabrielsen i en e-post til DN.

Ingen endring for staten

I dag får selskap som investerer på norsk sokkel skattefradrag for hele investeringskostnaden over seks år fra og med det året selskapet betaler for investeringen. Friinntekten kommer til fradrag over fire år.

Det oljenæringen, NHO og LO vil, er at fradraget for hele investeringskostnaden, inkludert friinntekten, gis på ett år, nemlig i året investeringen gjøres.

De mener det vil gi et sterkt incentiv for investeringer i år og neste år, samt planlegging av nye investeringer som ellers ville stoppet opp. Det vil igjen sørge for at aktiviteten holdes oppe, og man unngå permitteringer og oppsigelser.

Argumentet for endringen er at dette ikke utgjør noen forskjell for andelen staten dekker og staten taper ingenting i skatteinntekter.

Forslaget er ment å vare midlertidig, og gjelder kun for investeringene som gjøres i 2020 eller 2021.

– Forslaget med utsatt skatt vil være et godt virkemiddel for å holde oppe aktiviteten. Det er provenynøytralt for staten over år, men tilfører selskapene likviditet og vil bidra til å kunne opprettholde aktiviteten gjennom krisen, forklarer Almlid.

Rammer hele landet

Ifølge en rapport utført av Menon analyse kan så mange som 55.000 miste jobben i eksportnæringen som følge av koronakrisen. Maritim næring, inkludert offshore leverandørindustri, er den næringen som vil få de største utfordringene og slite med de langvarige konsekvensene. Ifølge rapporten kan mellom 9000 og 22.000 miste jobben i maritim næring.

– Det er nærmere 200 000 som arbeider direkte eller indirekte knyttet opp til leverandørnæringen i Norge. Denne næringen er spredt over hele landet, så aktiviteten i næringen har konsekvenser for bygd og by, kommenterer NHO-sjefen.

Grønn energi

Alle de tre aktørene understreker at det også er viktig å holde liv i leverandørindustrien, fordi Norge trenger denne kompetansen fremover grønn energi og havvind skal bygges ut.

- Dette er verdikjeder og kompetanseklynger som er grunnlaget for utvikling av fremtidens norske næringsliv og morgendagens energiløsninger innen blant annet havvind og hydrogen, sier Gabrielsen i LO.

Vil starte CCS-prosjekter nå

I tillegg til skatteforslaget vil NHO at regjeringen starter opp prosjektene med karbonfangst og lagring allerede nå.

Stortinget vedtok i dag at regjeringen skal komme med en investeringsbeslutning i statsbudsjettet for 2021, altså til høsten. Det er ikke raskt nok, ifølge Almlid.

Han mener beslutningene kan tas allerede når revidert statsbudsjett behandles til våren.

Hvis regjeringen tar beslutning for Equinors Northern Lights-prosjektet, for CO2-lagring i nordlige del av Nordsjøen, til våren, kan prosjektet starte opp allerde til sommeren, påpeker NHO.

– Vi ber derfor om at finansdepartementet så raskt som mulig starter utredningsarbeidet. Dette kan skape 3700 årsverk frem til 2024, sier Almlid.

LO mener også at prosjektene bør startes opp så fort som mulig.

– I LO har vi jobbet for dette i mange år. Detter er en vinn-vinn situasjon for både klima og arbeidsplasser. Vi er opptatt av at industrien skal gå i front og sikre de gode løsningene for CO2-kutt, sier LO-lederen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.