Regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene. En ny veileder skal sikre at kommuner som likevel beslutter å innføre slike regler unngår å ramme lokal verdiskaping og viktige samfunnsfunksjoner.

– Jeg har forståelse for at noen kommuner har brukt lokale karanteneregler for å forsøke å forsinke utbruddet i sitt område og brukt den tiden til å være bedre forberedt. I veilederen forklarer vi på en tydelig måte hva smittevernloven gir kommunene adgang til, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Sammen med næringsminister Iselin Nybø og partene i arbeidslivet la hun frem Regjeringens nye veileder søndag ettermiddag - fire timer etter det opprinnelige tidspunktet for pressekonferansen. Det var formuleringene i den nye veilederen som skapte strid mellom partene på overtid. Veilederen skal hindre at ansatte i for eksempel oppdrettsnæringen må i karante fordi de bor i en annen kommune enn oppdrettsanlegget.

– Det er tøffe dager for norsk næringsliv. 3Det er nå nær 300.000 arbeidsledige i Norge. Vi må gjøre det vi kan for at disse har en jobb å gå tilbake til når dette er over. Mange er bekymret for at karantene- og smittevernregler praktiseres ulikt mellom kommuner. I denne situasjonen er det viktig å skape mest mulig forutsigbare rammer for næringslivet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Kommunene må åpne opp grensene for kritiske samfunnsfunksjoner

En rekke kommuner har vedtatt lokale karantene- og innreiseregler. Næringsministeren forteller at hun den siste tida har mottatt bekymringsmeldinger om at karantenereglene praktiseres ulikt i kommunene, noe som har ført til store vanskeligheter for bedriftene som rammes.

– Mange leverandører opplever problemer med å krysse kommunegrensene, noe som fører til forsinkelser eller stans i aktiviteten. Dette er inngripende tiltak, både for privatpersoner, arbeidstagere, næringsdrivende og offentlig sektor. Vi står overfor en situasjon som kan bli langvarig og kommunene gis veiledning som smittevernlovens muligheter, påpeker Nybø.

Nybø sier det er helt avgjørende at alle kritiske samfunnsfunksjoner tas hensyn til, slik at norsk næringsliv får levert varer og tjenester til befolkningen uten hindringer.

- Det er særlig viktig at matvareforsyningskjeden går mest mulig uhindret, sier Nybø.

Truer kommuner som ikke følger veileder

NHO-sjef Ole Erik Almlid var krystallklar på at de vil reagere dersom kommunene ikke følger den nye veilederen.

- Vi kan ikke ha tiltak som er motstridende til de nasjonale smittevernsreglene. Jeg kan ikke være tydelig nok. Dette må funke, sa NHO-sjef Ole Almlid og slo hånden i talerbordet foran seg på søndagens pressekonferanse.

Almlid truet kommunene som fortsetter å ha egne kommunale smittevernsregler at da ville NHO "be Stortinget og Regjeringen om å bruke koronaloven."

- Det er ikke noe tvil om at at det er de nasjonale smittevernreglene som gjelder, understreket han.

Åpner for å ha egne tiltak

Styreleder Bjørn Arild Gram i KS fastholder imidlertid at kommunen må ha lov til å fatte egne vedtak.

– Det er positivt at den nasjonale veilederen understreker at kommunene kan fatte lokale smittevernbestemmelser når dette vurderes nødvendig lokalt. Den kan være et godt verktøy for kommuner i en krevende situasjon, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram i en kommentar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.