– Norge har nå det høyeste antallet permitterte og arbeidsledige siden andre verdenskrig. Kampen for å slå ned smitten skaper store problemer for bedrifter og enkeltmennesker over hele landet. Tiltakene vi kommer med skal hjelpe folk og bedrifter gjennom krisen, sier statsminister Erna Solberg (H).

I statsråd kom flere tiltak, som presenteres på en pressekonferanse ved Statsministerens kontor klokken 12.

– De økonomiske tiltakene som nå er iverksatt motvirke inntektsbortfallet og bedre likviditeten i norske bedrifter og husholdninger med om lag 310 milliarder kroner, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) på pressekonferansen.

Finansdepartementet anslår at over 300.000 personer kan bli permittert før utviklingen snur ned igjen. For året som helhet, er den registrerte ledigheten ventet å øke til om lag 150.000 personer, tilsvarende 5,3 prosent av arbeidsstyrken.

Her er tiltakene

Statsministerens kontor trekker frem følgende forslag som ikke var kjent fra før av som viktige:

  • Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned.
  • For permitterte vil det bli en tilsvarende utvidelse av dagpengeperioden ved at Arbeids- og sosialdepartementet gir en midlertidig forskrift om å utvide perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt for de som var permittert før 1. mars 2020.
  • Regjeringen åpner for at Nav skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet. Ordningen gjelder for arbeidstakere som har rett til dagpenger ved arbeidsløshet og permittering.
  • Den lave satsen i merverdiavgiften reduseres videre fra 8 til 7 prosent fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020 for bransjer som blant annet reiseliv og deler av idretten. Disse næringene har i utgangspunktet en merverdiavgiftssats på 12 prosent.
  • Legge til rette for samfunnsnyttige oppkjøp og omstruktureringer i børsnoterte selskaper.

Låneordning på plass

Regjeringen har også fått på plass låneordningen for små og mellomstore bedrifter, som tidligere ble varslet.

– Mange bedrifter står overfor en akutt likviditetsmangel. Når staten gjennom denne ordningen garanterer for ni av ti lånekroner, kan bankene raskt hjelpe de som er hardest rammet. Regjeringen har i dag fått på plass regelverket for garantiordningen, og nå er det opp til bankene å ta den i bruk, sier Sanner i en melding publisert hos Finansdepartementet.

Loven ble vedtatt i Stortinget tidligere denne uken, og sanksjonert i statsråd fredag.

Mange norske bedrifter er større enn de som omfattes av garantiordningen for banklån til små og mellomstore bedrifter, og de har ikke tilgang på finansiering i obligasjonsmarkedet. Regjeringen jobber nå med en utvidelse av hvilke bedrifter som kan få lån under ordningen. En utvidelse fastsettes i forskrift, og må godkjennes av Esa før den kan settes i verk. Dette prøver regjeringen å få på plass til neste uke.

Tidligere fredag varslet finansminister Sanner (H) blant annet at regjeringen vil dekke bedriftenes faste kostnader for inntil 20 milliarder i måneden. Torsdag fortalte næringsminister Nybø om en annen pakke på nærmere 5 milliarder kroner i DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.