På en pressekonferanse opplyser statsminister Erna Solberg at regjeringen i ekstraordinært statsråd onsdag legger frem en ny kriselov. Formålet er å reagere raskere tiltak tilknyttet koronakrisen uten å måtte gå innom Stortinget for vedtak.

– Regjeringen vil derfor i ettermiddag sende en proposisjon til Stortinget som vil gi regjeringen myndighet til å raskt å kunne fastsette forskrifter, også forskrifter som fraviker fra gjeldende lov, sier Solberg.

Alle slike forskrifter skal varsles til Stortinget, og Stortinget kan treffe vedtak som helt eller delvis opphever forskriften.

DN meldte i går at regjeringen konsulterte Stortinget om en slik lov.

Brede fullmakter

– Ved at regjeringen nå kan vedta saker løpende, får vi tatt viktige og helt nødvendige beslutninger enda raskere. Og vi får ting til å fungere bedre, sier statsministeren på pressekonferansen.

Hun sier virkeområdet for loven er bredt, og går utover rent samfunnskritiske områder.

– Samferdselsministeren og næringsministeren skal ha et videomøte med Norwegian i dag. Det kom i stand etter forespørsel fra Parat.Dette mener regjeringen er helt nødvendig, rett og slett for å få ting til å fungere og for ikke at vårt samfunn fungerer i strid med det som er lov og regler, sier Solberg.

Trenger raske NAV-tiltak

Statsministeren sier at krisen viser at man per i dag ikke har et rettslig grunnlag for å fastsette regler raskt nok.

– Samferdselsministeren og næringsministeren skal ha et videomøte med Norwegian i dag. Det kom i stand etter forespørsel fra Parat. Det dukker opp nye behov på mange områder der enkeltpersoner eller næringer kan få problemer dersom vi ikke handler raskt nok, sier Solberg og viser til at NAV er et slikt eksempel.

Hun viser til at frister for når den enkelte skal få ytelser, går fort ut, men at man likevel skal sikre at folk får de ytelsene man har krav på, og at NAV kan få problemer med å behandle sakene. Derfor må regjeringen ha på plass grunnlaget for å flytte arbeidstakere til NAV for en begrenset periode.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.