DN har fått tilgang til skissen fra Finansdepartementet om støtteordningen for norske bedrifter, som er sendt til finanskomiteen på Stortinget.

Bedrifter som har tapt omsetning på mer enn 30 prosent per måned fra april 2020 sammenlignet med samme måned i fjor, vil få kompensasjon fra staten.

For mars er kravet lavere, og satt til 20 prosent, fordi de inngripende tiltakene ble iverksatt halvveis ut i måneden. Hvor stor støtten blir, skal fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hver enkelt bedrift.

Bedriftene skal bli kompensert for faste utgifter til leie av lokale, utgifter til lys og varme, renovasjon, vann og avløp, leie av maskiner og inventar, rådgivningstjenester som regnskap, forsikring og avgifter på transportmidler, kontingenter og forsikringspremier.

Slik bestemmes kompensasjonen

Terskelen for utbetaling er på 5000 kroner. Beregnet kompensasjonsbeløp under denne grensen, betales ikke ut. Taket for ut utbetaling settes til 30 millioner kroner per juridisk person per måned.

Kompensasjonen bestemmes ut fra denne formelen:

  • Omsetningsfall i prosent X (faste kostnader minus egenandel) X justeringsfaktor.

Bedrifter som er stengt av staten får justeringsfaktor på 0,9, mens de resterende får 0,8. De som ikke er blitt tvunget til å stenge får i tillegg egenandel på 10.000 kroner i måneden.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) varslet Stortinget tidligere i uken at ordningen vil koste minst 20 milliarder kroner i måneden.

Så raskt som mulig

Ordningen tar utgangspunkt i bedriftene egenrapporterte tall for omsetning i mars måned og omsetning i mars i fjor.

Hvis en bedrift ikke var virksom i fjor, skal man legge til grunn et gjennomsnitt av omsetningen for januar og februar 2020, viser skissen fra Finansdepartementet.

Ordningen skal i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai 2020. Første utbetaling skal skje så raskt som mulig i april, og måles ut fra oppgitte tall for mars.

Regjeringen har samarbeidet med LO, NHO, Virke, SMB Norge og Finans Norge om pakken.

Ordningen har flere avgrensninger. Den skal ikke gjelde for finansnæringen, olje- og gassutvinning, private barnehager og flyselskap, utenriks sjøfart-varetransport. Disse sektorene er underlagt andre ordninger. Bedrifter uten aktivitet eller som er under konkursbehandling eller allerede er begjært konkurs, får heller ikke hjelp av ordningen.

Hadia Tajik sier opposisjonen er klar for forhandlinger i helgen.
Hadia Tajik sier opposisjonen er klar for forhandlinger i helgen. (Foto: Aleksander Nordahl)

Forhandler i helgen

Finansminister Sanner orienterte torsdag finanskomiteen på Stortinget om skissen. Den endelige versjonen blir lagt frem på en pressekonferansen torsdag kveld, og partiene på Stortinget skal bruke helgen på å forhandle. En endelig proposisjon skal vedtas på Stortinget tirsdag.

– Vi får proposisjonen på fredag. Da skal vi lese den grundig. Allerede har vi kontakt med berørte organisasjoner, som LO, NHO og Virke, og bedrifter som er bekymret for fremtiden. Gjennom helgen vil vi ha kontakt med de andre partiene for å se om vi kan finne felles løsninger, skriver Hadia Tajik, Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, i en sms til DN.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker ikke å kommentere innholdet i skissen som DN har fått tilgang til torsdag formiddag, men sier opposisjonspartiene har hatt tett dialog med regjeringen, finansminister Sanner og embetsverket.

– Vi opplever at de er lydhøre og interesserte. Spørsmål vi har løftet opp, har gjort at de har tenkt seg om litt ekstra, og det tror jeg har gjort ordningen bedre, sier han.

Han utelukker ikke at det likevel kan komme endringer i regjeringens forslag.

– Med en slik ordning vil det alltid være ting man ikke har sett på godt nok på grunn av tidspress. Men Sps holdning i dette er at det er viktigere å handle enn å utrede. Hvis 90 prosent er rett, men ti prosent feil når dette skal settes ut i live, så får vi heller justere de siste prosentene i neste runde. Det farligste nå er å vente med å få ting igjennom – da kan bedrifter gå over ende, sier Vedum til DN.

Vil ikke kommentere

SVs Kari Elisabeth Kaski vil heller ikke kommentere innholdet i regjeringens skisse.

– SV vil ha en god ordning for bedriftene våre som har opplevd store inntektstap og det må være en rettferdig ordning, sier Kaski.

NHO har vært tett på regjeringen for å finne løsninger for bedriftene. Sjeføkonom Øystein Dørum sier til DN at de nå venter på å se detaljene det endelige forslaget, men varsler allerede at NHO er bekymret for om bedrifter som er like, får ulik kompensasjon fordi de har organisert virksomheten sin ulikt, som for eksempel mellom å ha avdelinger og ikke separate as.

– Her må en god løsning på plass så raskt som teknisk mulig. Vårt mål er at ingen sunne bedrifter skal gå over ende på grunn av koronaviruset, sier Dørum til DN.

Sjekkes for svindel og juks

I skissen til ordningen fra Finansdepartementet, legges det opp til at det skal være flere kryssjekker i den automatiske behandlingsrutinen for å avdekke juks og svindel. Blant annet vil søknader automatisk bli avvist eller gå til manuell behandling om det er store avvik mellom det som blir opplyst og historisk informasjon som etaten har tilgjengelig.

Alle som søker ordningen, må kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt ved attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Det vil være kontroll med krav om tilbakebetaling og sanksjoner ved avdekking av juks og svindel.

I skissen presiseres det at det jobbes med å få på plass ordningen så fort som mulig, og at det derfor er begrensede muligheter til å ivareta ulike hensyn man normalt vil vektlegge.

Det åpnes derfor for å justere modellen, grenser og kontrolltiltak senere.

Ga regjeringen arbeidsro

Sanner og næringsminister Iselin Nybø annonserte forrige fredag at regjeringen ville komme med en kontantstøtteordning for bedriftene, for å hjelpe dem med løpende utgifter under koronakrisen.

Opposisjonen på Stortinget kritisere regjeringen for å være for vag og gi for lite til bedriftene, og varslet at de ville bruke helgens forhandlinger til å få inn en rekke endringer i ordningen.

Mandag ble det imidlertid klart at partiene på Stortinget ville gi regjeringen ro til å snekre ut detaljene i pakken sammen med arbeidslivets parter, og heller returnere ordningen i sin helhet til Stortinget på fredag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.